Myggor får sticka iväg

Ledare
PUBLICERAD:
Myggbekämpning med helikopter.
Foto: Tommy Andersson

Regeringen gav nyligen tummen upp för myggbekämpningen i Forshaga kommun i år. Eller rättare sagt för att Naturvårdsverket skall ge sitt tillstånd. Ett välkommet beslut för alla de som under många år knappt kunnat vara ute på somrarna för alla mygg, och på grund av allt schabbel från kommunens sida när det gäller myggbekämpningen.

Det var förra året som bekämpningen med Vectobac G från helikopter ägde rum första gången och med mycket lyckat resultat. Stickmyggorna fick maka på sig och folk i närheten av Natura 2000-områdena Edeby, Pannkakan och Ådrans älvskogar fick en trevlig sommar.

Människor måste komma före mygg och överdriven miljöhänsyn får inte göra det olidligt för folk att bo nära naturen. Det råder fortfarande oklarheter om miljöpåverkan, vilket kan äventyra den här bekämpningen i framtiden. Men det måste gå att hitta en långsiktig lösning som innebär att det är myggorna som måste sticka från området, inte sticka människorna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.