Hoppa till huvudinnehållet

Proletärer av alla länder - förena er!

Publicerad:
Det som behövs är att arbetare ska organisera sig i lokala arbetarråd för att bestämma hur mycket man ska producera och när, skriver insändarskribenten.
Det som behövs är att arbetare ska organisera sig i lokala arbetarråd för att bestämma hur mycket man ska producera och när, skriver insändarskribenten. Foto: Adam Ihse / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

I en tid som präglas av krisen av kapitalet och miljön är vi tvungna att hitta en lösning på våra problem. Vi måste gå tillbaka till det förflutna och lära oss av därifrån för att kunna bygga framtiden, tillsammans.

Under medeltiden hade enskilda producenter sina egna produktionsmedlen. Med dessa kunde de producera mat till direkt konsumtion och klara av sina behov. Endast en liten del av produktionen fick ett utbytesvärde och var marknadsvaror.

Med utvecklingen av produktionssättet har produktionsmedlen centraliserats till en minoritet i samhället: kapitalisterna. Dess konsekvens är generalisering av marknadsproduktion.

Nu producerade man endast marknadsvaror för vinst. De som förr arbetade för sig själva och klarade av sina behov behövde nu flytta in till städer för att sälja sin arbetskraft. Det är kapitalismens stora besatthet: göra allting till marknadsvaror för att säljas. Även djur, naturen och kvinnor är en del av den galenskapen.

Från och med att den stora industrin och maskiner har uppfunnits har vi kunnat producera så mycket resurser som vi behöver för att svara på allas behov. Ändå är arbetare tvungna att fortsätta sälja sin arbetskraft för en liten minoritet i samhället som lever som parasiter.

Lönen, till exempel, är direkta orsaken av stöld arbete. Stöld arbete är den direkta konsekvensen av privat egendom. Så om orsaken försvinner, försvinner också effekten.

Genom samhällets utveckling har produktionen blivit social medans privat egendom återstod individuellt. Arbetaren tillverkar och säljer sin arbetskraft som en marknadsvara. Dessutom vet vi mycket väl att lönen de anställda får är inte lika med värdet av det som de har producerat.

Det de får som lön är inte värdet på arbetet som har gjorts eller energin som har spenderats, utan det som den proletären behöver för att klara av sina behov och fortsätta arbeta igen.

Precis som en jordbrukare vet skillnaden på vad det kostar honom att underhålla en ko och vad den ger honom tillbaka (ost, mjölk, smör, o.s.v.). Eftersom under en viss tid av dagen arbetar den personen för det den kommer tjäna sin lön för. Mellan den delen av dagen där proletären har arbetat för det som representerar sitt lön och resten av dagen arbetar den obetalt. Det är överskottsarbete som inte får någon belöning alls och på grund av det, kan man säg är ett lagligt slaveri som är till för att få kapital att födas och växa. Det som chefen kallar “vinst” är det överskottsarbetet som proletären inte får lön för. Det är den övervärdet som får kapitalisten att leva och klara av sina behov.

Nu när vi har förstått vad som är fel med systemet vi lever i nu undrar du säkert vad som kan vara ett alternativ för den sociala, ekonomiska och politiska organisationen i samhället.

Egentligen finns det inte bara ett alternativ, utan många olika.

Det vi behöver är att produktionsmedlen ska vara gemensamt ägda och på det sättet avskaffa lönearbete och marknadsekonomin helt. Alltså skapa ett socialistiskt samhälle som skulle leda till ett kommunistiskt efteråt.

Det som behövs är att arbetare ska organisera sig i lokala arbetarråd för att bestämma hur mycket man ska producera och när. Genom dessa råd uppnår man den mest demokratiska samhället man kan tänka sig. Till skillnad från Sovjetunionen där lönearbete inte var avskaffad och användes av staten istället. Med båda den byråkratiska förvaltningen och den centrala auktoriteten runt bolsjevikstaten kom då fram något man kallar för statskapitalism. Istället för kapitalister var det byråkratin som blev den nya dominerande klassen.

För den anledningen uppkallar jag för en förnyelse av socialism som skulle vara självstyrande. Kapitalismen har en början precis som den kommer få ett slut. Som Marx brukade säga: ”Arbetarnas frigörelse måste vara arbetarnas verk.”

Detta är deT moderna proletariatets uppgift. Kämpa för sina kollektiva intressen och befria sig från kapitalismens kedjor. Proletärer av alla länder, förena er!

Rådskommunist

Artikeltaggar

InsändareKommunismSverige