Hoppa till huvudinnehållet

Kommunpolitiker måste kunna lagen

Publicerad:
Kan Karlstads kommun bevisa att Muminland och äventyrslekplats inte kan etableras på annan plats än på strandskyddat område på Skutbergets, skriver Bernadetta Antonina Olsson.
Kan Karlstads kommun bevisa att Muminland och äventyrslekplats inte kan etableras på annan plats än på strandskyddat område på Skutbergets, skriver Bernadetta Antonina Olsson. Foto: NWT arkiv

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Om förtroendevalda rättade sig efter dessa lagar skulle föraktet för politikerna och polariseringen minska, skriver Bernadetta Antonina Olsson.

Bra att i NWT kunna få kunna läsa och bedöma båda sidors starka argument angående Muminland på Skutberget.

Att det inte passar i Socialdemokraternas strategi att inför valet prata om Muminfråga är lätt att förstå. Partiet har inte råd att tappa fler röster. Coronatider kanske ger Linda Larsson och S-partiet en tankeställare att det var felaktigt att liera sig med ett parti som förespråkar marknadskrafter före natur- och kulturvärden samt folkets uttalade och framträdande behov av avkoppling på stora ytor i naturområden som ständigt minskar och befolkningen ökar.

Frågan är varför Karlstads kommun upprepade gånger fattar felaktiga beslut och förlorar i domstolsrättegångar? Alla förtroendevalda ska kunna plan- och bygglagen (PBL) och Boverket har en utbildning som är särskild riktad till dem. PBL består av 16 kapitel och det finns andra relevanta lagar: miljöbalken, förvaltningslagen och kommunallagen som förtroendevalda bör känna till.

Om förtroendevalda rättade sig efter dessa lagar skulle föraktet för politikerna och polariseringen minska, hätska påhopp försvinna och ungdomar dras till politikerna, eftersom de skulle känna sig säkra i sin roll. Ingen klok människa ifrågasätter politikerna som agerar enligt gällande lagstiftning.

Så skriver du en debattartikel

Kommunstyrelseordförande Per-Samuel Nisser (M), som snart når pensionsåldern, har kanske inte mycket förlora att fortsätta framföra sina upprepade fabulerade åsikter utan grund för upphävande av strandskyddet enligt gällande särskilda skäll för dispens i miljöbalkens 7 kapitlet, paragraf 18c med tillägg.

Kommunen åberopar punkter 1,3,5, 6 och sammanfattar sina motiveringar på följande sätt: ”Intresset att ta det aktuella området i anspråk för temaparken enligt detaljplanen väger enligt kommunens bedömning tyngre än områdets värde för allmänt friluftsliv och allemansrättslig tillgång till området under hela året”.

Det är inte fabulerade åsikter eller bedömningar kommunen ska åberopa som starka argument för att få dispens. Särskilda skäl är numera solklara. Punkt 5 var förut svårtolkad. Därför skrev Boverket en vägledning för att hjälpa kommunerna att fatta rätta beslut:

”Angeläget allmänt intresse. Det kan till exempel vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling, olika typer av infrastrukturanläggningar, anpassning av miljön för bättre tillgänglighet för funktionshindrade eller åtgärder som betingas av frilufts-, naturvårds-, miljövårds- eller kulturhistoriska intressen. För att det ska vara ett angeläget allmänt intresse bör den planerade åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. Om intresset kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet ska dispens inte medges.”

Både Muminland och äventyrslekplats, som kommunen häromsistens påbörjade bygga, dessutom utan dispens, kan utan minsta tvekan uppföras utanför Skutbergets mycket stark strandskyddat område och det står som ovan nämnts tydligt: ”Om intresset kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet ska dispens inte medges”.

Jag ber kommunledningen svara på min fråga: Kan Karlstads kommun bevisa att Muminland och äventyrslekplats inte kan etableras på annan plats än på strandskyddat område på Skutbergets?

Om Karlstads kommun inte kan göra det, så ber jag er tänka långsiktigt och ge upp planerna angående Skutberget. Lyd lagen och kommunmedlemmarnas i majoritet uttryckta vilja och behov, tack.

Bernadetta Antonina Olsson

Skutbergetvän

Artikeltaggar

BoverketCoronavirusetDebattFörvaltningslagenKarlstads kommunKommunallagenLekplatserLinda LarssonMiljöbalkenModeraternaMuminPer-Samuel NisserPlan- och bygglagenSkutbergetSocialdemokraterna