Bakom varje kostnadsstapel finns tusentals patienter som fått hjälp

Debatt
PUBLICERAD:
Bakom varje besök finns patienter som får hjälp, varje år, dygnet runt och hos Kry på 30 olika språk, skriver Livia Holm och Erik Hjelmstedt.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Det blir bättre för patienterna som slipper långa telefonköer och väntetider, men det blir också mer kostnadseffektivt för vårdsystemet, skriver Livia Holm och Erik Hjelmstedt.

Diskussionen om digital vård är ständigt aktuell – och det är bra. Speciellt då fler och fler patienter runt om i landet och i Region Värmland har kommit att förlita sig på tillgängliga digitala vårdtjänsterna, inte minst under pandemin. Tyvärr är det inte frågan om hur vi fullt ut kan ställa om vården för att möta framtidens behov som hamnat i fokus den senaste tiden. Istället fastnar diskussionen i siffror och kostnadsstaplar utan sammanhang. Det viktigaste i vården, patienterna, har återigen glömts bort.

Ja, den digitala vården kostar pengar – precis som all vård. I Region Värmland fick patienterna digital vård till en kostnad på 21 miljoner kronor 2020. Det är en liten del av primärvårdens totala budget men en ack så viktig del för tusentals patienter som bor i länet och vänder sig till oss på Kry för att få god och tillgänglig vård. Självklart finns anledning att fundera över hur Region Värmland kan se över sina utgifter, samtidigt som vården ska hålla högsta möjliga kvalitet. I framtidens vårdmodell kombineras digital och fysisk vård.

Men låt oss se på anledningarna till varför den digitala vården måste bevaras, som finns tillgänglig för både länsborna i Värmland och hela landets befolkning. Bakom varje besök finns patienter som får hjälp, varje år, dygnet runt och hos Kry på 30 olika språk. Det blir bättre för patienterna som slipper långa telefonköer och väntetider, men det blir också mer kostnadseffektivt för vårdsystemet.

Enligt en rapport baserad på SKR:s statistik innebär en ökad digitalisering av primärvården en möjlighet att spara samhället minst fyra miljarder kronor per år. Det är möjligt om man ökade de digitala besöken i primärvården från dagens 9 till 30 procent. Det motsvarar kostnaden för 6 400 läkare eller 7 400 sjuksköterskor.

Diskussioner om vårdens kostnader måste innefatta detta mer långsiktiga perspektiv som visar att resurserna, vid en ökad digitalisering, kan räcka till fler. Både till en mer tillgänglig och god vård för fler patienter och framförallt till de patienter med ett större vårdbehov.

Vi delar uppfattningen att den nuvarande finansieringsmodellen för digital vård på nationell nivå behöver förändras och utvecklas. Vi vill se en långsiktigt gångbar modell som säkerställer tillgången till en jämlik vård runt om i landet. Patienter behöver kunna känna sig trygga med att kunna få bra vård oavsett om de bor utanför Arvika, i Hagfors eller inne i Karlstad. Patientens postkod ska inte avgöra när och hur man får vård.

I denna fråga hoppas vi på att ha en bra dialog med regionerna, för att tillsammans med dem kunna arbeta för att just en sådan vård fortsatt blir verklighet för invånare. Men låt oss se hela bilden, så att patienter fått vård och hjälp när de har behövt det.

Livia Holm

Policychef, Kry

Erik Hjelmstedt

Sverigechef, Kry

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.