Boende hälsade ny klient välkommen – då började HVB-hemmet brinna