Replik: Yttrandefriheten på internet måste värnas

Debatt
PUBLICERAD:
Att ge plattformarna fullt ansvar för att hitta och ta bort olagligt innehåll kan vara en frestande tanke, men ett sådant system riskerar att få förödande konsekvenser, skriver Arba Kokalari.
Foto: Olivier Matthys/AP
Om det är ett åsiktsfilter på sociala medier som Socialdemokraterna tänker sig skulle det på allvar skada den grundlagsskyddade yttrandefriheten, skriver Arba Kokalari.

Svar till Evin Incir och Erik Bergkvist (NWT 10/3).

Digitala plattformar har fått en avgörande roll som kanaler för det demokratiska samtalet. För den framtida samhällsutvecklingen är det av yttersta vikt att stifta lagar som leder till att olagligt innehåll på nätet tas bort effektivt, utan att det slår mot yttrandefriheten. Ifall politiker underskattar komplexiteten i denna fråga är vi illa ute.

Evin Incir och Erik Bergkvist, Europaparlamentariker för Socialdemokraterna, vill lägga ett större ansvar för samtalsklimatet på internet på de digitala plattformarna. Att ge plattformarna fullt ansvar för att hitta och ta bort olagligt innehåll kan vara en frestande tanke, men ett sådant system riskerar att få förödande konsekvenser.

Om plattformarna blir ansvariga för allt olagligt innehåll som laddas upp av användare skapar det incitament för att börja filtrera allt innehåll på förhand och rensa bort det som skulle kunna bryta mot lagen, för att inte riskera böter. Därför skulle det ligga nära till hands för plattformarna att ta bort även det innehåll som är i en laglig gråzon. Det skulle inskränka möjligheten att uttrycka sig fritt, inom lagens ramar, på internet. Om det är ett åsiktsfilter på sociala medier som Socialdemokraterna tänker sig skulle det på allvar skada den grundlagsskyddade yttrandefriheten.

Istället bör EU:s nya internetlagar, som komplement till systemet för anmälan och borttagande av olagligt innehåll, även uppmuntra plattformarna att på frivillig basis vidta ytterligare åtgärder för att hålla olagligt innehåll borta. Att olagligt material tas bort ligger även i plattformarnas intresse – annonsörer vill rimligen inte att deras varumärken ska synas bredvid terrorpropaganda eller barnpornografi.

Genom att möjliggöra för plattformarna att vidta proaktiva åtgärder, utan att de för den sakens skull blir ansvariga för allt som laddas upp, kan vi skapa incitament för att ta bort olagligt innehåll utan att det leder till att sådant som ska vara kvar filtreras bort.

Incir och Bergkvist skriver att yttrandefrihet är rätten att fritt säga sin mening, inte en rätt att få sin mening publicerad var, när och hur man vill. Gott så, men de landar fel i sin strävan att förenkla en komplex fråga.

Att allt lagligt innehåll ska vara tillåtet på alla plattformar, så som till exempel Sverigedemokraterna har föreslagit, är inte heller rimligt. Det skulle i praktiken leda till en situation där till exempel Facebook inte får ta bort pornografiskt innehåll.

Men vi kan inte bortse från den systemviktiga roll som de allra största plattformarna har kommit att få för ett öppet demokratiskt samtal. Vilka åsikter som får uttryckas på de allra största plattformarna får långtgående konsekvenser. Det är därför rimligt att de allra största plattformarna, med över 45 miljoner användare i EU, får ansvar för att säkerställa att moderering av innehåll är politiskt objektiv och proportionerlig.

Vilka lagar som ska gälla på de digitala plattformarna är en avgörande fråga för EU:s framtid. Som ansvarig för lagstiftningen för den största partigruppen i Europaparlamentet, EPP, och som enda svensk vid förhandlingsbordet, kommer jag att kämpa för en lag som sätter stopp för kriminalitet samtidigt som rätten att uttrycka sig på nätet stärks.

Arba Kokalari (M)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.