”Alla arbetslösa förtjänar en plats”

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är orolig för hur de som står längst från arbetsmarknaden ska få hjälp.
Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
I den nya Arbetsförmedlingen läggs mer vikt på upphandlade tjänster i enlighet med januariöverenskommelsen. Dessa är så kallade kompletterande aktörer som i privat regi ska samarbeta med Arbetsförmedlingen.

Det kan i och för sig vara bra, de som är i behov av att matchas mot arbetsgivare får välja ett företag som de tycker passar dem, de som bedöms ha behov av ett fördjupat på grund till exempel funktionshinder erbjuds en tjänst för det och de som behöver vägledning erbjuds en upphandlad tjänst för det.

Men sen har vi de i samhället som inte passar in i någon av dessa spår.

Det är i regel personer med funktionsnedsättningar, långa cykler av arbetslöshet och språksvaga.

Denna grupp är svår att tjäna pengar på, detta har de privata aktörerna nu förstått.

Vad händer med dem?

Jo de avslutas hos aktörerna med motiveringar som om att de är omotiverade, ”för svåra”, inte deras område etc.

Vart ska dessa ta vägen?

I en nedbantad Arbetsförmedling finns inte utrymmet för dessa att i samma utsträckning arbetas med av arbetsförmedlarna.

Arbetsförmedlingens specialister, arbetsterapeuter, psykologer och socialkonsulenter som har stöttat dessa personer med samtal, utredningar och anpassningar ute på arbetsplatsen är snart också ett minne blott. På grund av neddragningar och felaktiga prioriteringar från Arbetsförmedlingens ledning.

Personerna i dessa ovan nämnda grupper riskerar att hamna i vakuum, Arbetsförmedlingen själva har inte utrymme att arbeta med dessa, och de kompletterande aktörerna skyfflar runt folk för att det inte går att göra vinst på dem.

Förut fanns i många kommuner en öppning för dessa på deras arbetsmarknadsenheter. Där kunde personer som behövde växa ha en plats och arbeta mot ett mål att komma närmare arbete.

I och med Arbetsförmedlingens styrning mot privata aktörer har dessa platser minskat markant. De som är i störst behov av detta stängs ute och lämnas till arbetsförmedlarna har värkt fram en insats som passar någorlunda.

Kommunerna och Arbetsförmedlingen måste hitta en smidig modell för att arbeta med dessa gemensamt.

Bara för att Arbetsförmedlingen reformeras betyder inte det att man ska skära bort det som har fungerat, alla arbetslösa förtjänar en plats som passar dem.

Som det ser ut nu i Värmland (och säkert stora delar av Sverige) är att vi håller på att stänga ute en stor grupp människor på arbetsmarknaden. Detta är smärtsamt att se och ingen vågar säga att detta system inte fungerar, har aldrig gjort och kommer aldrig att göra.

Sven

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.