Framgångsrikare Sverige – satsa på yrkesutbildning

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill se ökad satsning på yrkesutbildningar.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
I början av 1990-talet beslutades att målet för framtiden skulle vara att minst hälften av en årskull skulle läsa på högskola eller universitet.

Sålunda har till dags dato antalet studerande på dessa mer än fördubblats.

Tyvärr har även antalet som slutar utan en examen haft en oroande utveckling.

Coronapandemin har på många sätt blottat sårbarheten i det globala samhället, samt visat på hur viktigt det är med mångfald, både när det gäller matproduktion och yrkesfärdigheter.

Bristen på sjukhuspersonal och provtagningstekniker har varit kännbar.

Problemet med vaccintillgång pekar också på brister i avancerad medicinsk forskning.

Vårt land behöver genomgå en förvandling synen på hur man ser på yrkesskicklighet. I stället för att utöka och förlänga teoretiska studier för till exempel. lärare och sjuksköterskor borde man som tidigare knyta deras utbildning närmare de institutioner där de skall verka.

För att vi i framtiden skall vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt land måste satsningen på yrkesutbildning öka.

Problemet sägs vara för få sökande.

Om informationen betonade fördelarna med att slippa höga studieskulder, större möjlighet till anställning direkt efter utbildningen samt att många yrken utan problem även kan utövas utomlands skulle den trenden kunna vändas.

Finland har i Pisa-undersökningarna visat att de ligger i framkanten när det gäller studieresultat,men även när det gäller sökanden till yrkesutbildningar har det lyckats att öka antalet.

Under pandemin har många brister uppenbarats. vilket också lett till förslag på kreativa lösningar. Med hjälp av till exempel utbildade elektriker, byggnadsarbetare och fackmän inom data och industri kan dessa kreativa idéer förverkligas på ett sådant sätt att Sverige fortsätter att ligga i framkanten när det gäller kunnande.

G.Larsson

pensionerad lärare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.