Kraftfull återhämtning ger stöd åt börsen

Krönikor
PUBLICERAD:
Maria Landeborn
I över ett år har vi nu levt med coronapandemin, som gjort djupa avtryck i samhället och livet vi lever.

Nu närmar sig våren och vaccinationsprocessen fortsätter. Det gör att vi snart kan börja lätta på de hårda restriktionerna och återgå till ett mer normalt liv, vilket väntas resultera i en kraftfull konjunkturåterhämtning under 2021.

Det finns gott om faktorer som talar för att vi kan vänta oss en hög tillväxt i världsekonomin i år. Den viktigaste drivkraften är givetvis att ekonomin väntas öppna upp efter mer än ett år av nedstängningar. Under krisen har sparandet varit högt, och det finns gott om pengar att spendera den dag det ges möjlighet. Högre tillväxt leder i sin tur till att fler människor får jobb och att arbetslösheten sjunker. Samtidigt väntas centralbankerna fortsätta stimulera ekonomin under en lång tid framöver med såväl obligationsköp som låga räntor, och i USA har Joe Biden lyckats få igenom ett nytt gigantiskt stödpaket som bland innehåller nya direktutbetalningar till hushållen. Det är med andra ord ingen dålig konjunkturcocktail vi har att se fram emot.

Hög tillväxt, låga räntor och omfattande stimulanser är även positivt för börsen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att aktiemarknaden är framåtblickande, och den prisar redan in en ljus framtid. Därmed är det möjligt att majoriteten av börsuppgången ligger bakom oss, med tanke på hur kraftigt den stigit sedan botten i mars förra året. Trots det finns det förstås sektorer och regioner som kan ha mer att ge under 2021.

Verkstadsindustrin väntas till exempel bli en vinnare på högre tillväxt och ökade investeringar. Ett något högre ränteläge gynnar även bankerna på börsen, vars lönsamhet lyfter när räntorna stiger. Bank och verkstad väger tungt på Stockholmsbörsen som därmed är väl positionerad för att utvecklas bra det kommande året. Det är dock inte bara industri och råvaror som gynnas av ökade investeringar. Delar av IT-sektorn har också goda förutsättningar att utvecklas väl tack vare ökade investeringar i hård- och mjukvara. Stark konjunktur och god riskaptit brukar även vara positivt för småbolagen på börsen, samt för världens tillväxtmarknader.

Samtidigt som himlen är förhållandevis fri från mörka orosmoln för tillfället så kan det vara på plats att säga några ord om riskerna. Om vaccinationsprocessen går för långsamt, eller om viruset muterar så att hela processen måste göras om, så kan ekonomin behöva stängas ner igen vilket innebär att hela återhämtningen skjuts framåt i tiden. Att centralbankerna börjar skala ned på stimulanserna för tidigt är en annan riskfaktor som kan leda till hastigt stigande räntor, och ökad oro på börsen. Höga värderingar och det faktum att ”alla” väntar sig en ljus framtid, är också en risk som gör att eventuella besvikelser kan få större konsekvenser.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.