Kassa V-förslag om a-kassa

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Tentamen kvalificerar inte till a-kassa.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Regeringen tycks agera enligt principen ”ju fler desto bättre” vad gäller studieplatser på universitet och högskolor. Vänsterpartiet går steget längre och verkar anse att principen även gäller för de som tar ut a-kassa.

Enligt ett nytt förslag vill partiet nämligen att även nyexaminerade studenter skall ha rätt att ta ut arbetslöshetskassa. Förslaget är destruktivt eftersom det inskränker uppfattningen om att man kvalificerar sig till a-kassa genom arbete. Förslaget bidrar till skapandet av destruktiva normer under kristid.

Att alla kan få en inkomst även utan arbete må få en vänsterpartist att drömma om medborgarlön, men i Sverige klingar det illa att kunna nyttja a-kassan utan att ha kvalificerat sig. Det är den skatt man betalar när man arbetar som skall finansiera uppehälle via a-kassan i det fall man blir arbetslös.

Denna skatt har inte de flesta nyexaminerade studenter betalat, och det kan ses på två sätt. Antingen att deras betalningsbörda skjuts på framtiden, eller att någon annan helt enkelt betalar för deras uppehälle. Dessutom finns det andra ersättningar att söka för denna grupp.

Likaledes kan man fråga sig om förslaget går i linje med ersättningens syfte – att vara ett medel med målet att sätta folk i arbete. Kärnan i Vänsterpartiets förslag verkar vara att de nyexaminerade studenterna behöver hjälp med försörjning snarare än hjälp att få ett arbete. Det är nästintill en nedlåtande inställning mot människor som studerat flera år för att förbereda sig för arbete.

Inte heller verkar det brinna i knutarna. De nyexaminerade jobbar extra, fortsätter studera eller flyttar hem till föräldrarna tillfälligt. Genom de flesta glasögon kan man se att det inte är optimalt. Men är problemen ännu tillräckligt stora för att vi skall rucka på ett befäst system för a-kassan?

Vi bör behöva se att en särskild grupp lider storligen, och att inga andra stöd finns, innan sådana allmosor ens diskuteras. Det finns branscher som brukar ha mycket arbetstillfällen inom vilka nyexaminerade drabbats särskilt av pandemin, men generellt sett är det ungas ansvar att välja en utbildning som kan ge ett arbete.

Förslaget är på något vis nyckfullt, eftersom det likt andra pandemiåtgärder kan bli svårt att upphäva i ett senare skede. Om arbetsmarknaden är fortsatt lika svårnavigerad för nyexaminerade lång tid framöver, skall de då fortsatt åtnjuta a-kassa?

Den som vill sätta punkt för den tillfälliga åtgärden riskerar då att bli starkt ifrågasatt. Dessutom skapas förutsättningar för en bidragsberoende generation. Under studietiden har studenterna haft generösa bidrag och billiga lån. Om även nästa stadium i livet påbörjas på liknande sätt riskerar det att sätta ton för hela arbetslivet.

Att ge nyexaminerade studenter a-kassa omedelbart vore att rucka på en stadfäst princip om att arbete föregår a-kassa. Det riskerar även att förstärka den generationens upplevda beroende av staten, vilket inte gynnar deras framtida arbetsliv.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.

REKOMMENDERAT FÖR DIG