Slutreplik: Tänk om kring snöröjning inför nästa vinter

Debatt
PUBLICERAD:
Nuvarande ordning innebär att kvaliteten i snöröjningen varierar, skriver Wille Osterman och Lena Södersten.
Foto: Erik Mårtensson/TT
Det är tvärtom otidsenligt att småhusägarna ska behöva skotta gångbanan utanför sin fastighet, skriver Wille Osterman och Lena Södersten.

Svar till Henrik Lander (NWT 2/3).

Henrik Lander (C) avfärdar vår uppmaning till Karlstad kommun att ta över ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av kommunens gångbanor. Lander har huvudsakligen två argument för att det ansvaret borde ligga kvar på småhusägarna. Det ena är att det är praxis. Det andra är att det skulle leda till kraftigt ökade kostnader för kommunen.

Vi inser att nuvarande ordning har tillämpats under lång tid, men därmed inte sagt att det är en bra modell. Det är tvärtom otidsenligt att småhusägarna ska behöva skotta gångbanan utanför sin fastighet. Kommunen har helt andra möjligheter att sköta snöröjningen på ett effektivt sätt. Det är orimligt att lägga det ansvaret på fastighetsägaren som dessutom riskerar skadeståndsskyldighet.

Det är naturligt att det blir en viss kostnadsökning om kommunen tar över, men ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det lönsamt. Nuvarande ordning innebär att kvaliteten i snöröjningen varierar. Om gångbanorna snöröjs på det bra sätt minskar risken för halkolyckor med lägre sjukvårdskostnader och färre sjukskrivningar som följd. Möjligen blir kostnadsökningen inte så kraftig som Lander gör gällande.

Vi vidhåller att det krävs en lagändring här och uppmanar Karlstad kommun att tänka om inför nästa vinter.

Wille Osterman

Ordförande, Villaägarna i Karlstad

Lena Södersten

Förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.