Replik: Tänker som för 150 år sedan

Debatt
PUBLICERAD:
Det är ett oskick av kommunen att ersättningsbefriat i modern tid kräva övervältrad arbetsplikt till vissa villaägare för manuella snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten, skriver Lars Wennström.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Det är en självklarhet att vissa medborgare i staden inte skall kunna avkrävas utföra gratisarbeten året om på allmän mark, skriver Lars Wennström.

Svar till Henrik Lander (NWT 2/3).

I slutet av 1800-talet skedde snöröjning i Karlstad med hästdragna vinkelplogar av träplankor. Befolkningen i staden var avsevärt färre till antalet och de var vanligtvis till 100 procent boende i sina hus året om. Med den tidens snöröjningsmetoder, så kan man ha viss förståelse för att kommunen behövde hjälp med manuella snöröjningsarbeten från befolkningen.

Tiderna har förändrats. Sedan flera årtionden tillbaka har kommunen mycket effektiva motoriserade snöröjningsredskap, medan de villaboende fortfarande är hänvisade till snöskyfflar, som vid gångna tider. Dessutom är delar av befolkningen numera inte alls längre fast bosatta året om i sina villor. Somliga ”övervintra” viss tid av den svenska vintern i sydligare länder.

Det är oerhört störande att Karlstads kommun, utgivande sig som en framtidskommun, likväl håller fast vid aktuell ”gökungepolitik” gentemot vissa villaägare. Lander tänker som för 150 år sedan.

Det är ett oskick av kommunen att ersättningsbefriat i modern tid kräva övervältrad arbetsplikt till vissa villaägare för manuella snöröjnings- och halkbekämpningsarbeten, samt att städa bort orenheter sommartid på ytor som inte alls ägs av den enskilde. Det blir kostnadsökningar vid ett övertagande av nämnda ytterst självklara ansvar för stadens gångbanor, men det har kommunen råd med.

Det är en självklarhet att vissa medborgare i staden inte skall kunna avkrävas utföra gratisarbeten året om på allmän mark. Flera kommuner i Sverige tillämpar inte alls denna mycket otidsenliga förordning. Varför skall Karlstads kommun sticka ut i detta avseende?

Allmän mark, allmänt ansvar – Enskild mark, enskilt ansvar!

Lars Wennström

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.