Replik: De sociala medieplattformarna har ett ansvar

Debatt
PUBLICERAD:
De sociala medieplattformarnas ansvar är helt avgörande for att bekämpa kriminaliteten på riktigt och samtidigt säkerställa ett fritt internet, skriver Erik Bergkvist och Evin Incir.
Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Att enbart låta det vara upp till fristående organisationer och användarna själva att anmäla innehåll tycker vi är otillräckligt. Det gör att allt för lite upptäcks och ofta för sent, skriver Erik Bergkvist och Evin Incir.

Svar till Arba Kokalari (NWT 18/2).

Allt olagligt innehåll på nätet måste tas bort. Även sociala medieplattformar måste ta sin del av ansvaret för att hålla olagligt innehåll borta. Påståenden om att det skulle inskränka yttrandefriheten är absurda, då har man inte förstått vad yttrandefrihet innebär. Yttrandefrihet är rätten att fritt säga sin mening, inte en rätt att få sin mening publicerad var, när och hur man vill.

Yttrandefriheten är en grundpelare i vårt samhälle. En förutsättning för ett demokratiskt samtal är ett öppet samtalsklimat fritt från våld, hat och hot. Därför har yttrandefriheten redan i dag begränsningar när det kommer till sådant som är olagligt.

Problemet är att mängden hot, hat och bedrägerier på nätet har ökat drastiskt. Vi behöver därför lagstiftning på EU-nivå för att ta bort olagligt innehåll. EU-kommissionen har presenterat flera förslag för att tydliggöra spelreglerna för digitala plattformar och skapa gemensam lagstiftning på EU-nivå, det är ett viktigt arbete som vi står bakom.

I sin debattartikel understryker Europaparlamentariker Arba Kokalari (M) att det som är olagligt online också borde vara det offline, här är vi överens. Andelen hat, hot och bedrägerier på nätet har ökat sedan 2015 och de som främst drabbas är unga mellan 16-24 år. Att något behöver göras är tydligt. Att vi också gör det gemensamt på EU-nivå, innan länder börjar agera själva som vi nyligen sett i Australien, är nödvändigt.

När det kommer till hur det ska gå till går våra åsikter isär. Att enbart låta det vara upp till fristående organisationer och användarna själva att anmäla innehåll tycker vi är otillräckligt. Det gör att allt för lite upptäcks och ofta för sent. De sociala medieplattformarna lägger sig aktivt i det innehåll vi ser i våra flöden genom algoritmer, där syftet är att kunna öka attraktiviteten hos annonsörer, och därav tycker vi att de också har ett demokratiskt medansvar. Ett ansvar i att se till att olagligt innehåll hålls borta för att skapa ett samtalsklimat där alla vill och vågar delta.

Arba Kokalari skriver att kommande EU-lag måste skapa mer ordning, och vara hårdare mot kriminalitet. Hårdare tag mot kriminalitet löses dock inte genom tomma ord. Det kräver tydliga förslag. De sociala medieplattformarnas ansvar är helt avgörande for att bekämpa kriminaliteten på riktigt och samtidigt säkerställa ett fritt internet. Att enbart ha en funktion där man kan anmäla olagligt innehåll kommer inte att räcka långt.

Sociala medieplattformar har ett demokratiskt ansvar i att skapa ett debattklimat där alla som vill också vågar delta utan risk för våld, hat och hot.

Erik Bergkvist (S)

Europaparlamentariker

Evin Incir (S)

Europaparlamentariker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.