Dags att dra nya slutsatser

Krönikor
PUBLICERAD:
Anna Lundmark Lundbergh

Varför går det inte snabbare? Varför är det inte fler som nyttjar styrelsen som det kraftfulla strategiska verktyg som så många vittnar om? Jag har svårt att ta in det! Ett aktivt styrelsearbete i noterade bolag är en självklarhet, men inte i onoterade. Där är det också sämre ställt med jämställdheten. Ett hinder är att vi har svårt att förstå hur bra något är innan vi själva upplevt det. Tidigare erfarenheter är ett annat. Jag träffar företagare som upplevt att styrelsearbete är rätt värdelöst. Då har man inte fått till det, enligt mig.

En undersökning med 400 vd:ar bekräftar att de får ett bättre utvecklingsarbete och tillväxt genom att använda styrelsen som en central del i sitt strategiska arbete. Det ena verkar ge det andra. Aktivt styrelsearbete ger fler externa ledamöter och det leder till fler kvinnor. Ju mer aktivitet desto större drivkraft och planer för tillväxt. Vd:arna säger att mångfald ger bättre förståelse, ökad bredd i diskussionerna, ökat strategiskt arbete och en större långsiktighet. I backspegeln konstateras att externa ledamöter borde tagits in tidigare.

Nu vet vi att jämställdhet ger ökad lönsamhet och omsättning. Vi gav Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, i uppdrag att analysera data från drygt 40 000 svenska aktiebolag. Resultatet är entydigt. Jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än företag som har mans- eller kvinnodominerande styrelser oavsett bransch, antal anställda eller om vd är kvinna eller man.

Slutsatsen är att ett aktivt styrelsearbete leder till ökad jämställdhet och att dessa faktorer ger ökad lönsamhet och tillväxt. Ändå har hela 50 procent av de aktiebolag vi kartlagt bara en ordinarie ledamot. Enbart 13 procent har en jämställd styrelse. Värmland ligger lägre än rikssnittet. Här finns en stor potential. Den investering det innebär att börja jobba aktivt med styrelsen som strategisk resurs och ta in extern kompetens utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektiv betalar sig.

Jag avslutar denna krönika med uppmaningen till er som fortfarande tycker att styrelser inte är något för just ert företag: utgå från fakta, fråga de som lyckats och dra en ny slutsats!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.