Hoppa till huvudinnehållet

Varje mördad kvinna är en för mycket

Publicerad:
Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, skriver Emma Stenbacka och Lovisa Damström.
Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid, skriver Emma Stenbacka och Lovisa Damström. Foto: Ginnette Riquelme/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Amnesty kämpar aktivt för att ingen kvinna ska utsättas för våld, och för kvinnorättsförsvarares rättighet att protestera när människorättskränkningar förekommer, skriver Emma Stenbacka och Lovisa Damström,

För ett år sedan klassades Covid-19 som en pandemi. Staters försök att hindra smittspridningen har ofta innefattat restriktioner och nedstängningar som också lett till att våldsutsatta kvinnor har isolerats med sina förövare. Som resultat har mäns våld mot kvinnor i nära relation ökat – något som FN benämnt som “skuggpandemin”. Möjligheter att söka skydd och stöd har också påverkats negativt av pandemin.

Könsbaserat våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och en fråga om mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett betydande folkhälsoproblem, eftersom våldsutsatthet ökar risken att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

Fyra av 10 mord på kvinnor begås av en manlig partner. En svensk prevalensstudie från Nationellt center för kvinnofrid visar att 46 procent av kvinnorna utsatts för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld under sin levnad. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, mördades 16 kvinnor i Sverige av en expartner eller partner under 2019. I Karlstad hade kvinnojouren kontakt med runt 300 nya stödsökande kvinnor 2020.

Så skriver du en debattartikel

Enligt FN är det en mänsklig rättighet att leva sitt liv fritt från våld. 2014 antog Sverige Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor. Sverige har därför en skyldighet att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor i alla former.

Amnesty kämpar aktivt för att ingen kvinna ska utsättas för våld, och för kvinnorättsförsvarares rättighet att protestera när människorättskränkningar förekommer. Covid-19-pandemin har blottlagt ett mönster av ojämlikhet och ojämställdhet som existerade även innan, varför Covid-19-pandemin även har tydliggjort vikten av att skydda kvinnors rättigheter och motverka könsbaserat våld. Sverige har en skyldighet att agera – både inrikes och utrikes. Varje mördad kvinna är en för mycket!

Emma Stenbacka

Lovisa Damström

MR-rådet för Kvinnors Rättigheter i Amnesty International Sverige

Amnesty grupp 162 i Karlstad

Artikeltaggar

Amnesty InternationalBRÅCoronavirusetDebattFNInternationella kvinnodagenKvinnojourenNationellt center för kvinnofridVåld mot kvinnorWHO