Var inte naiva och slapphänta inför hotet från islamismen

Debatt
PUBLICERAD:
Islamismen är till sin natur antisemitisk, homofobisk och kvinnofientlig, och utgör ett reellt hot mot Sverige. Terrordåden i Stockholm 2017 (bilden) och 2010 förkroppsligar detta hot, skriver Filip Haugland.
Foto: Polisen/TT
Islamismen är till sin natur antisemitisk, homofobisk och kvinnofientlig, och utgör ett reellt hot mot Sverige, skriver Filip Haugland.

Hotet från islamismen är lika verkligt som det är farligt. Det är hög tid att även den rödgröna regeringen och dess liberala lakejer inser det. Med identitetspolitik och kulturrelativism kommer man ingen vart, utan här krävs handlingskraft och skyndsamma åtgärder. Annars riskerar vi en fortsatt uppbyggnad av parallellsamhällen, styrda av sharialagar och präglade av kvinnoförakt, snarare än av svensk demokrati och långt kommen jämställdhet.

Islamismen är till sin natur antisemitisk, homofobisk och kvinnofientlig, och utgör ett reellt hot mot Sverige. Terrordåden i Stockholm 2017 och 2010 förkroppsligar detta hot. Hedersförtrycket i våra förorter är inget påhitt. Judehatet är mer levande än på länge. Sverige har genom åren haft nära nog flest terrorresenärer i Europa.

Islamismens utbredning är högst verklig. För ett par år sedan fastslog Försvarshögskolan att den mest extrema tolkningen av sunnitisk islam, salafismen, vinner mark i Sverige. Enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) utgör den islamiskt motiverade terrorismen idag också ett av de största säkerhetspolitiska hoten mot vårt land.

Där islamismen finns – där får den konsekvenser. En sådan konsekvens är att många moskéer i dag finansieras av Saudiarabien. De ljusskygga källarmoskéerna, där jihad ses som en självklarhet och terrorplaner smids, är många. Hedersvåld, könssegregerade badlektioner och trakasserier från självutnämnda moralpoliser – det är vardag för många människor, inte minst för muslimska kvinnor och flickor, över hela Sverige.

Sverige är och ska fortsatt vara ett generöst och välkomnande land för dem som förtjänar det. Men det ska inte vara ett naivt, slapphänt och undfallande land, såsom vänstern vill. Långtgående rättigheter ska finnas för den som lever upp till sina skyldigheter. Långtgående rättigheter ska finnas för den som accepterar och respekterar den svenska demokratin, följer våra lagar och regler, och står upp för frihet, jämlikhet och medmänsklighet.

Islamismen skyr dessa värderingar. Därför måste islamismen bekämpas. Det kommer vi inte klara genom att hålla varandra i händerna, sjungandes ”Kumbaya, My Lord”. Nej, det kommer vi bara klara genom kraftfulla, repressiva åtgärder, såsom att:

* förbjuda alla offentliga bidrag till organisationer med islamistiska kopplingar;

* förbjuda all utländsk finansiering av islamistiska moskéer i Sverige;

* förbjuda allt samröre med terrororganisationer, både genom kännbara straffskärpningar och genom livstids utvisning av terrordömda som inte är svenska medborgare;

* döma den som strider för terrororganisationer för landsförräderi;

* frånta medborgarskapet för den som döms för brott mot folkrätten; samt

* införa hedersbrott som en särskild brottsrubricering, med stränga straff, inklusive livstids utvisning för den som saknar svenskt medborgarskap.

För mitt parti är kampen mot islamismen prioriterad. För mig är detta en kamp om värderingar. Ytterst handlar den kampen om försvaret av det okränkbara människovärdet och skyddet av vår demokrati, frihet och trygghet. För islamismen har inte i Sverige att göra.

Filip Haugland

Kristdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.