Danielsson: Tuffa krav kan leda till en hållbar flygsektor

Signerat
PUBLICERAD:
Produktionen av hållbara flygbränslen är i dag låg men en reduktionsplikt som ökar successivt skapar den säkerhet som krävs för att få igång en mer storskalig produktion, skriver Johan Danielsson.
Foto: Christine Olsson/TT

Direkt från Europaparlamentet

Jag kommer kämpa för ett EU-gemensamt krav på inblandning av hållbara bränslen och att procentsatsen blir ambitiös och att den ökar över tid, skriver Johan Danielsson.

EU har som mål att vara klimatneutralt senast år 2050. Ska detta vara möjligt måste transportsektorn ställa om. Det är den enda sektor som inte minskat sina utsläpp sedan 1990. Samtidigt förväntas gods- och passagerartransporter öka med 80 respektive 50 procent till 2050. Utmaningen är med andra ord omfattande. Ska vi klara av detta måste alla transportslag ställa om och bli hållbara. Även flyget.

Att flyget ställer om är särskilt viktigt för ett land som Sverige. I vårt avlånga land är flyget många gånger en förutsättning för en snabb, billig och enkel förflyttning för människor, företag och andra samhällsviktiga funktioner.

Och det är möjligt att ställa om flygsektorn. De hållbara flygbränslena är redan här. Bränslen kan redan i dag blandas i upp till 50 procent av flygbränslet. Denna teknik med så kallade ”drop-in”-bränslen är också helt förenlig med existerade infrastruktur för flygbränsle.

Sverige ligger långt framme och kommer anta en reduktionsplikt som innebär att utsläppen från flygfotogen ska minska successivt, från 0,8 procent i år till 27 procent år 2030. Det innebär att inblandningen av alternativa bränslen ska öka från dagens 1 procent till 30 procent 2030.

Och i mars förväntar vi oss ett lagstiftningsförslag från EU-kommissionen om hållbara flygbränslen. Jag kommer kämpa för ett EU-gemensamt krav på inblandning av hållbara bränslen och att procentsatsen blir ambitiös och att den ökar över tid.

Produktionen av hållbara flygbränslen är i dag låg men en reduktionsplikt som ökar successivt skapar den säkerhet som krävs för att få igång en mer storskalig produktion. Till detta kommer också utvecklingen av så kallade elektrobränslen som framställs av el-energi och som blir alltmer lovande.

På lite längre sikt finns det dessutom möjlighet till andra typer av utsläppsfria flyg. Airbus, som är en de två stora globala flygplanstillverkarna, hoppas kunna ha vätgasplan på marknaden till 2035. Dessa plan skulle enligt Airbus ha en räckvidd som gör att alla flygningar inom Europa kan göras med vätgas. Det kommer dock kräva ny infrastruktur för tankning på de berörda flygplatserna.

Till sist några ord om kostnaden. I dag kostar alternativa bränslen 2 till 3 gånger så mycket som traditionellt flygfotogen. Om vi ställer krav på 25 procent hållbara bränslen till 2030, vilket skulle vara mycket ambitiöst, och utgår från att bränslekostnaden är en femtedel av biljettpriset så skulle det innebära att en biljett som i dag kostar 1 000 kronor skulle kosta mellan 1 050 och 1 100 kronor.

Det står med andra ord klart att även flyget kan ställa om. Men det kommer inte att ske om vi inte fattar de nödvändiga politiska besluten. EU-nivån är dessutom rätt nivå att reglera detta.

Johan Danielsson

Europaparlamentariker (S)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.