Skippa vindkraft – satsa på vatten- och kärnkraft

Insändare
PUBLICERAD:
Kärnkraftverk. Enligt insändarskribenten något för framtiden.
Foto: Adam Ihse/TT
Replik på insändare 2021-03-02 om vindkraft som del av hållbar framtid.

Insändaren menar att vindkraft inte ger några växthusgasutsläpp som kol och olja. Men vindkraftverk avger stor mängd koldioxid genom anläggningarnas byggande, drift, under-håll, nedmontering och behandling av restprodukter.

Statliga Vattenfall AB har gjort en oberoende granskad livscykelanalys av sin elproduktion i Sverige. Den visar att vindkraftverk under livscykeln orsakar ungefär tre gånger mer ut-släpp av koldioxid per terawattimme (TWh) än kärnkraft och cirka en och en halv gånger mer än vattenkraft.

Vindkraftverk måste nedmonteras och återuppbyggas var 15:e till 20:e år. Rotorerna består av epoxiplast som grävs ner eller förbränns. Betongfundamenten blir sannolikt kvar i marken.

Vindkraft behöver kompletteras när det inte blåser. Länder som har vindkraft, men otillräckligt med vatten- eller kärnkraft behöver komplettera vindkraften med fossilproducerad el. Till exempel pågår utbyggnad av ledningar för naturgas (metan) från Ryssland till vindkraftslandet Tyskland, som även har stor andel kolproducerad el.

Den svenska regeringens klimatpolitik skulle innebära att världens vindkraft byggs ut från nuvarande 4 procent till kanske 70–80 procent. Resultatet skulle bli kaotiska elsystem, fortsatt stora utsläpp av koldioxid och omfattande miljöskador över upprepade livscykler på 15–20 år.

En sådan klimatpolitik är uppenbart orealistisk och främst ägnad att vara mjölkko för kapitalister och lobbyister. Befolkning och näringsliv blir blåsta.

Vindkraften kan inte lösa klimatproblemet. Långt mera effektiva är vattenkraft och kärnkraft.

FN:s klimatpanel har hösten 2018 räknat på olika scenarier som skulle kunna mot-verka klimatuppvärmningen. Enligt samtliga alternativ behövs en kraftig utbyggnad av kärnkraften för att avveckla stenkol och naturgas och kanske nå klimatmålet.

Insändaren påpekar att kärnkraft ger radioaktivt avfall som måste slutförvaras i 100 000 år. Nya typer av kärnkraftverk kan dock utvecklas som inte ens har minimal risk för härdsmälta och som kan använda mellanlagrat avfall som bränsle.

SK

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.