Skogsarbete – är det ett jobb?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är besviken på besked om a-kasseersättning.
Foto: PONTUS LUNDAHL / TT
Efter att ha tragglat sig igenom Unionens A-kassas hemsida och matat in diverse uppgifter, dokument och intyg ett flertal gånger, så får man då äntligen besked efter tre månader om framräknad ersättning. Det blev 0 kronor.

Jag har varit verksam inom tre olika företagsformer under minskning/sannolik avveckling och har anmält mig som deltidsarbetslös till 70 procent.

Förklaring till beslutet är i vilken utsträckning man är aktiv som företagare och om man uppfyller arbetsvillkoret.

Jag ber om omprövning och efter komplettering med de extrainsatser jag gjort inom skogsbruket inkommer beslut fyra månader senare med besked att jag uppfyller arbetsvillkoret.

Ändrad ersättning blir det dock inte, då mitt temporära skogsjobb omvärderats till att utgöra ett aktivt permanent företagande.

Som fortsatt deltidsarbetande inom ett försäkringsföretag har jag arbetat med styrdokument för ny försäkringsdistributionslag som infördes oktober 2018.

Där handlar det om krav på kunskap och kompetens, produkttillsyn och information till kund.

Enligt den nya lagen ska rådgivning ges med utgångspunkt från de behov som kunden har. Jag borde ha avråtts vara med i A-kassan (teckna premier) då det visar sig att självrisken är 100 procent. Här känner man igen sig hos skomakarfruar och hästar som smeden har.

När beslut om införandet av den nya försäkringsdistributionslagen togs på politisk nivå, kan man tänka sig att några polletter fångats upp, som kunde stänka över på utformningen av försäkring för arbetslöshet. Annars är det ju vanligt när lagar och regler fattas på EU-nivå, att Sverige visar att de är bäst i klassen.

Förvaltningsrätten nästa.

Agne Larsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.