Replik: Dyrare för kommunen

Debatt
PUBLICERAD:
Att även snöröja på de områden där fastighetsägare i dag bär ansvar ser vi inte som rätt väg framåt, skriver Henrik Lander.
Foto: NWT arkiv
Om kommunen tog över fastighetsägarnas ansvar för den snöröjning som de gör i dag, skulle kraftigt ökade kostnader för kommunen bli resultatet, skriver Henrik Lander.

Svar till Wille Osterman och Lena Södersten (NWT 17/2).

Intresseorganisationen Villaägarna lobbar just nu för att deras medlemmar ska slippa ansvaret för att röja snö på trottoarer utanför deras fastigheter. Ett arbetssätt som Karlstad med flera kommuner har haft som praxis och utgångspunkt för planering och budgetering i många år.

Karlstads kommun sköter i dag omkring 25 mil gång- och cykelbanor och lägger stor vikt vid att de ska vara tillgängliga och framkomliga under vintern. I vinterväghållningen eftersträvar teknik- och fastighetsförvaltningen framför allt att underlätta för de som går, cyklar eller färdas med kollektivtrafik.

Karlstads kommun lägger årligen omkring 29,3 miljoner kronor på vinterväghållning. Att även snöröja på de områden där fastighetsägare i dag bär ansvar ser vi inte som rätt väg framåt.

Om kommunen tog över fastighetsägarnas ansvar för den snöröjning som de gör i dag, skulle kraftigt ökade kostnader för kommunen bli resultatet. I det ekonomiska läge som vi befinner oss i skulle det antingen kräva nedskärning inom andra områden, exempelvis underhåll av vägar, eller så skulle det krävas skattehöjningar för kommuninnevånarna.

Henrik Lander (C)

Ordförande i teknik- och fastighetsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.