Karlstadsandan och korruptionsrisker

Debatt | Stadshusaffären
PUBLICERAD:
En annan märklig ”hybrid” är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där ett stort antal myndigheter (kommuner) gått samman i ett samarbetsorgan, skriver Agne Sandberg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Hur ser de framförallt informella nätverken ut mellan ledande politiker, höga tjänstemän och företrädare för näringslivet, skriver Agne Sandberg.

Sverige har omdanats under senare decennier så att en uppdelning mellan statlig förvaltning och andra aktörer är överspelad. Privatiseringen, decentraliseringen och samverkan mellan offentligt och privat har skapat en ”hybridisering”: offentligt och privat har glidit samman.”

Detta fenomen, som även i hög grad berör de svenska kommunerna, framhålls som ett problem (DN Debatt 4 februari) av Claes Sandgren, en av Sveriges främsta korruptionsexperter i Sverige.

En annan märklig ”hybrid” är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), där ett stort antal myndigheter (kommuner) gått samman i ett samarbetsorgan. Då förvandlas plötsligt myndigheterna till en förening, en NGO, där de gängse kraven på dokumentation, transparens och offentlighet inte längre gäller, något som nyligen ifrågasatts av flera namnkunniga experter.

Allt detta kan med Sandgrens ord ge upphov till ”...maktmissbruk – och dess granne maktfullkomlighet – såsom korruption, fusk, vänskapskorruption, jäv, bisysslor, närståendetransaktioner, övergångar mellan offentligt och privat, sammanblandning av roller... med mera.”

I samma nummer av Dagens Nyheter kan vi läsa om den skandalösa Skolplattformen som med bl a konsulten Tietos ”hjälp” infördes i Stockholm. Kostnaderna översteg 1 miljard kronor och i slutänden konstaterades stora brister, bland annat säkerhetsläckor som gjort det möjligt att komma åt personer med skyddad identitet. Ett exempel på kommunala uppdragsgivares aningslöshet och ohemula konsulters fräckhet. Digitalisering till varje pris.

Man frågar sig naturligtvis om parterna rent utav satt i varandras knän på samma sätt som beskrivits gällande bygget av Nya Karolinska sjukhuset i Stockholm. Det handlade då om konsulten Boston Consulting Group och den verkliga innebörden av det vackert klingande begreppet ”offentlig-privat samverkan”.

Jag, och många med mig, har tidigare ställt frågor kring tillståndet i Karlstad, en kommun med en mängd privata utförare inom skola, vård och omsorg, som även valt att bolagisera viktiga delar av sin verksamhet. Allt med negativa konsekvenser för såväl medborgerlig insyn som tillsyn och kontroll.

Hur ser de framförallt informella nätverken ut mellan ledande politiker, höga tjänstemän och företrädare för näringslivet? Varför har man gjort sig beroende av konsulter som Kaluna AB och Kreab? Den så kallade Karlstadandan kan vara fullt jämförbar med den starkt ifrågasatta Göteborgsandan (som Sandgren nämner i sin artikel) och de intressekonflikter som låg bakom 2010 års muthärva i staden.

I Karlstad fortsätter kommunens (och regionens) ledande politiker att hålla flygplatsen om ryggen; det fanns även oklarheter kring det (nu nedlagda) Frankfurtflyget. Ovanpå detta har vi historien om försäljningen av Stadshuset och det mycket märkliga förspelet till planerna om en Muminpark på Skutberget.

Efter många om och men ska nu en oberoende bedömning av Stadshusaffären göras. Men när jag och mina partikamrater för några år sedan begärde en opartisk granskning av de informella nätverken blev jag offentligt kallad både konspirationsteoretiker och demokratins dödgrävare.

Sannolikt finns det mer att gräva i för att skydda demokratin. Vilket inte minst Sandgrens artikel i DN Debatt indikerar.

Agne Sandberg

Vänsterpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.