Så blir flygplatsen hela Värmlands resecentrum

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har konkreta förslag för hur Karlstads flygplats kan bli hela Värmlands resecentrum och dessutom lönsam.
Foto: Mikael Lindblom
Varför inte göra Karlstads flygplats till Värmlands resecentrum och flytta järnvägen så att den passerar flygplatsen från Kil och sedan fortsätter som enkelspår mot Sandbäcken till Karlstad.

Då slipper Råtorp och Skåre järnvägstrafiken.

Strax utanför Kil mot Karlstad skapas en ny bangård för växling, last och lossning. Det går säkert att integrera Kils bangård med några extraspår till nya bangården.

Man drar ett nytt järnvägsspår för Bergslagsbanan som då ansluter den nya bangården.

Eftersom det diskuteras en snabbförbindelse med tåg mellan Stockholm och Oslo så rätar man ut järnvägen med ett extra järnvägsspår från Fagerås till Karlstads flygplats och sedan vidare norr om Stodene söder om Alstern till Skattkärr.

Denna nya sträckning kan också användas för godståg som inte har Karlstad som slutdestination. Bangården kan då bantas i Karlstad och ett mindre lokalt Resecentrum kan skapas där samt att värdefull mark kan frigöras.

Vid Karlstads flygplats skapas en stor parkeringsplats, pendelparkering, så att de som normalt kör in till Karlstad från västra Värmland kan parkera där och ta tåg till Karlstad. Detta skulle lösa en del trafikproblemen i Karlstads centrum.

För att utveckla Karlstads flygplats ytterligare så flyttar man MSB från Kristinehamn till Karlstads flygplats och bygger nya beredskapsföråd i närområdet och samlar all aktivitet på ett ställe där man har tillgång till flyg, tåg och biltransporter.

Med dessa förslag skulle Karlstads flygplats bli ett resecentrum för hela Värmland och samtidigt lönsam.

Förslag att bygga ny järnväg på pelare tillgodoser endast ett fåtal människor och järnvägsspåret går inte att nyttja för godstrafik. Har man så bråttom kan man flyga.

Leif G Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.