Hoppa till huvudinnehållet

Kan interiör i trä på sjukhusen minska vårdtiden i Värmland?

Publicerad:
NWT Debattredaktion
debatt@nwt.se
Interiör i trä ger en lugn och trygg känsla samtidigt som det också reglerar temperatur, fukt och ljud på ett bra sätt, skriver Björn Nordin, Tomas Nord och Bror Sundqvist.
Interiör i trä ger en lugn och trygg känsla samtidigt som det också reglerar temperatur, fukt och ljud på ett bra sätt, skriver Björn Nordin, Tomas Nord och Bror Sundqvist. Foto: Åke E:son Lindman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Skulle det visa sig att trä har en positiv effekt på läkeprocessen skulle det kunna revolutionera sjukvården, inte bara i Sverige utan även globalt, skriver Björn Nordin, Tomas Nord och Bror Sundqvist.

Coronapandemin har skapat en enorm vårdskuld – stora mängder patientbesök, behandlingar och operationer har fått flyttas till framtiden. I Värmland i november 2020 hade mer än 51 procent av patienterna väntat i 91 dagar eller längre för att få ett datum fastställt för sin operation eller behandling. Pandemin har inte tagit hänsyn till andra sjukdomar och skador vi sökt vård för. Långa vårdköer har skapats vilket kostar samhället enorma summor pengar samtidigt som människors hälsa ställs på spel.

En av de högst prioriterade frågorna för regeringen är givetvis att förbättra tillgängligheten inom hälso- och sjukvården genom att fler får vård i tid och att köerna kortas. Redan 2019 tillförde regeringen drygt 1,6 miljarder kronor för att korta vårdköerna. Men coronapandemin ställde hela satsningen på ända – i november 2020 väntade totalt 11 804 personer på behandling eller operation i Värmland.

Att utvärdera möjligheterna för att minska vårdköerna är viktigt för alla. Om människor vistades kortare tid på sjukhuset skulle det innebära stora kostnadsbesparingar som kan läggas på att utveckla svensk sjukvård och ge fler människor hjälp. Ett sätt att utvärdera möjligheter är genom forskning.

Så skriver du en debattartikel

Regeringen visar i den nya forskningspropositionen att de gärna ser mer tvärvetenskaplig forskning som innefattar aktörer från flera områden samtidigt såsom medicin, materialteknik och design. Många studier om rehabilitering har genomförts, men få där man undersökt kopplingen mellan materialval i patientrummets interiör och tillfrisknandet.

2009 upptäckte forskare från Norwegian Institute of Wood Technology någonting intressant i en studie som skulle undersöka hur smärt- och stressupplevelsen för sjukhuspatienter påverkas av design och materialval. Forskarna testade om patientrum med naturliga inslag, som naturmotiv och träpaneler på väggarna, kunde lindra den negativa upplevelsen. Utöver studiens resultat uppmärksammades någonting intressant och oväntat – en del av de som vistats i rum med träpanel lämnade sjukhuset tidigare.

Utöver att det finns studier som tyder på ett samband mellan trä och hälsa så föredrar många att inreda med trä av psykologiska skäl. Interiör i trä ger en lugn och trygg känsla samtidigt som det också reglerar temperatur, fukt och ljud på ett bra sätt. Skulle det visa sig att trä har en positiv effekt på läkeprocessen skulle det kunna revolutionera sjukvården, inte bara i Sverige utan även globalt.

Till våren 2021 startar Luleå tekniska universitet, ortopediska kliniken i Skellefteå och branschorganisationen Svenskt Trä ett pilotprojekt på ortopediska kliniken i Skellefteå för att undersöka om det finns ett samband mellan trä och hälsa. Men mer tvärvetenskaplig forskning behövs.

Vi vill därför uppmana Värmland att i samarbete lyfta denna viktiga diskussion. Det är viktigt att vi tillsammans beställer och stödjer projekt för ökad kunskap om inomhusmiljön och inredningens betydelse.

Det behövs faktabaserad och konkret kunskapsutveckling om hur så kallad naturunderstödd rehabilitering kan tas in i sjukhusmiljöerna för att förbättra vården och korta vårdköerna. Det är en viktig pusselbit för att nå regeringens mål att Sverige ska ha en hälso- och sjukvård i världsklass.

Björn Nordin

Chef för interiör och design på Svenskt Trä

Tomas Nord

Universitetslektor, Linköpings universitet

Bror Sundqvist

Verksamhets- och projektledare, Luleå tekniska universitet

Artikeltaggar

DebattLinköpings universitetLuleå tekniska universitetRegion VärmlandSjukvård