Vem vill leva i en klimatdiktatur?

Signerat | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Människor gör ju just det om de äter och motionerar. Detta lyckas dock bli något storartat eftersom resultaten tillskrivs en förespråkad klimatomställning, skriver Celicia Svärd.
Foto: Chris Carlson/AP
Det ständiga förespråkandet av miljön som överordnad och kompromisslös fråga riskerar att köra över oss själva när valen varken är lika enkla eller självständiga längre, skriver Celicia Svärd.

Det är bra för miljön att företag drar ner på produktionen när vi har elbrist. Och det är bra för miljön att avstå från att skaffa barn. Utan en omfattande klimatomställning kommer vi att dö i förtid. Dessa och liknande utsagor kan vi läsa kontinuerligt i artiklar och nyheter och kan tas för givna.

Klimatfrågans monopolställning påkallar däremot att vi ibland stannar upp och funderar över om den verkligen borde vara den överordnade principen i precis alla frågor. Är det önskvärt att klimatneutralitet värderas högre än allt annat vi håller kärt?

En färsk studie säger sig visa att en klimatomställning enligt Parisavtalet kan ge miljontals människor längre liv. Men resultaten är inte solklara. Antalet som tros leva längre ur en transportaspekt har beräknats utifrån förutsättningen att fler kommer cykla och gå när infrastrukturen anpassas till dessa. Antalet som tros få förlängda liv utifrån matvanor har dessutom beräknats utifrån implementerandet av FN:s mål ”Zero hunger”, vars mål främst är att motverka svält och inte klimatförändringar.

Därför är det inte så konstigt att studien visar att fler skulle leva längre. Människor gör ju just det om de äter och motionerar. Detta lyckas dock bli något storartat eftersom resultaten tillskrivs en förespråkad klimatomställning. Det finns en förutsägbar skevhet i detta. Besparade livsår får sitt värde av hur väl det samspelar med klimatåtgärderna. Det är en bonus att vi får bättre hälsa till följd av en kompromisslös klimatomställning. Det är inte människors välmående som är det kompromisslösa och positiv effekt på miljön som är bonusen.

För både de flesta klimatkämpar och vanliga dödliga är det enkelt att välja eller välja bort en viss matvara i butiken. Det är enkelt att förespråka klimatfrågan som den viktigaste frågan. Men om man skulle dra principen så långt som den förespråkas försvinner både ”enkelt” och ”välja”. Det ständiga förespråkandet av miljön som överordnad och kompromisslös fråga riskerar att köra över oss själva när valen varken är lika enkla eller självständiga längre. För de som nu diskuterar vad det största hotet mot demokratin är kan det vara tillfälle att minnas ett av de nyaste orden efter år 2019: ”klimatdiktatur”.

Det går an att välja att skaffa färre barn för klimatets skull. Men skulle det gå an att vara tvungen att skaffa färre barn? Det går an att välja att resa 40 timmar med tåg till kontinenten för klimatets skull. Men skulle det gå an att vara tvungen att alltid resa så? Allt det goda med miljövänliga val hänger på en frivillighet. En frivillighet vi riskerar att förlora om vi systematiskt förpassar våra andra värderingar till sinnets innersta skamvrå.

Det är naturligt att värdera familj, hem, vänner och nuets trygghet högre. Trots att man med den nya studien kan hävda att det innebär att vilja förkorta miljontals människors liv är det naturligt att inte vilja ha en revolution där minsta handling ska vara klimatneutral. Klimatfrågan måste därför tillåtas vara av sekundärt värde.

Celicia Svärd

Elev på SNB:s skribentskola

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.