9 av 16 kommuner i Värmland saknar handlingsplan för att förebygga självmord

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att kommunerna i Värmlands län med kraft deltar i det suicidförebyggande arbetet är en helt nödvändig förutsättning, skriver flera volontärer från Suicide Zero.
Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT
I 7 av 16 kommuner i Värmland uppger man att man tagit fram en handlingsplan för sitt suicidförebyggande arbete. Men för att rädda liv gäller det nu att gå från ord och planer till konkret handling, skriver Amelia Öhrman, Steffen Olsen, Atti Svensson med flera volontärer.

Coronapandemin fortgår med oförminskad kraft och nya rapporter om ökade klyftor i samhället avlöser varandra. Vi ser att antalet självmordslarm ökat under 2020 och ideella organisationer runt om i landet vittnar om att fler än någonsin kontaktar deras hjälplinjer. I 7 av 16 kommuner i Värmland uppger man att man tagit fram en handlingsplan för sitt suicidförebyggande arbete. Men för att rädda liv gäller det nu att gå från ord och planer till konkret handling. Resurser för aktiviteter för att förebygga självmorden måste tillsättas omgående.

Socialstyrelsen har nyligen lagt samman information från dödsorsaksregistret med register från socialtjänsten. Uppgifterna talar sitt tydliga språk. 30 procent av alla män och 42 procent av alla kvinnor som dör i självmord har haft, många gånger långvarig, kontakt med socialtjänsten.

Larmen om de ökade klyftorna i samhället som en konsekvens av pandemin avlöser just nu varandra, senast i Oxfams rapport ”The Inequality Virus”. Det finns all anledning för kommunerna att ta höjd för fler människors behov av hjälp.

Kommunerna har dessutom unika möjligheter att arbeta med förebyggande insatser för alla medborgare. Att förebygga självmord handlar till exempel om att arbeta med psykisk hälsa i skolan eller insatser för att bryta social isolering bland äldre.

Forskningen visar också att effektiv självmordsprevention bygger på en kombination av många olika insatser. I ett kommunperspektiv handlar det om att hela kommunen behöver involveras. Suicidprevention måste ses som en integrerad del i alla kommunens förvaltningar.

Vi vill se att kommunerna i Värmlands län nu går från handlingsplan till handling. För att lyckas med suicidpreventiva arbetet behöver politiskt ansvariga säkerställa att:

1. Kommunens handlingsplan blir en del av kommunens ordinarie arbete. Inga fler projekt tack!

2. Det finns någon som ansvarar för helheten och som ser till att kommunens förvaltningar samordnar sina självmordspreventiva insatser.

3. Riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter.

4. Arbetet samordnas med hälso- och sjukvården, polisen, räddningstjänsten och ideell sektor. Det är bara när samarbetet mellan de olika insatserna fungerar som det är möjligt att förebygga antalet självmord i samhället.

Självmorden utgör ett enormt folkhälsoproblem och den pågående coronapandemin gör situationen än mer kritisk. Att kommunerna i Värmlands län med kraft deltar i det suicidförebyggande arbetet är en helt nödvändig förutsättning för att 1 600 människor årligen i vårt land inte ska hamna i ett sådant lidande att de tar sina liv.

Rickard Bracken

Generalsekreterare, Suicide Zero

Anna Sundkvist Kräutner

Regionansvarig, Värmland Suicide Zero

Amelia Öhrman

Volontär, Suicide Zero, Kil

Ann-Louise Larsson

Volontär, Suicide Zero, Kil

Viljami Eriksson

Volontär, Suicide Zero, Kil

Linda Ortfeldt

Volontär, Suicide Zero, Karlstad

Anna Svedman

Volontär, Suicide Zero, Karlstad

Steffen Olsen

Volontär, Suicide Zero, Karlstad

Åse Trondsen

Volontär, Suicide Zero, Karlstad

Linda Falkborn

Volontär, Suicide Zero, Karlstad

Daniel Lönn

Volontär, Suicide Zero, Kristinehamn

Anita Frödén

Volontär, Suicide Zero, Ransäter/Munkfors

Kine Slåstuen

Volontär, Suicide Zero, Sunne

Malin Blom

Volontär, Suicide Zero, Säffle

Atti Svensson

Volontär, Suicide Zero, Årjäng

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.