Vaccinera funktionsnedsatta

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Många av de personer som finns inom funktionsrättsrörelsen liksom deras anhöriga och personal skulle inget hellre önska än att få ta del av dessa s k överblivna doser, skriver Monica Ekström.
Foto: Johan Nilsson/TT
Att samtliga värmlänningar låter sig vaccineras kan vara avgörande för personer med funktionsnedsättningar och då är tillgängligheten en viktig faktor, skriver Monica Ekström.

Öppet brev till länets kommuner och Region Värmland

Det är med bestörtning vi ser hur några chefer och deras anhöriga i länets kommuner tillskansat sig vaccin trots att de inte tillhör någon av de prioriterade grupper som vaccineras just nu. Vi kan inte se detta som annat än en stöld från sin arbetsgivare och de som bättre behöver detta vaccin och som tillhör de prioriterade grupperna.

Många av de personer som finns inom funktionsrättsrörelsen liksom deras anhöriga och personal skulle inget hellre önska än att få ta del av dessa s k överblivna doser. Heder till Filipstads kommun som, enligt vad vi erfarit lyckats med att göra en stand by-lista med personer i korrekt prioritering vilket innebär att om man får tomma platser så vaccineras de som finns på denna lista.

Varför kan inte alla kommuner göra detta? Det är oerhört viktigt att den prioriteringsordning som är beslutad följs. Det finns inga argument för att frångå detta och vi utgår ifrån att stöld ska beivras.

Funktionsrätt Värmland är dessutom mycket kritiska till att Region Värmland valt bort sex av Värmlands sexton kommuner när det gäller vaccinationsorter. Att samtliga värmlänningar låter sig vaccineras kan vara avgörande för personer med funktionsnedsättningar och då är tillgängligheten en viktig faktor. Vår grannregion i väster, Västra Götaland har lyckats med att få en tillgänglig vaccination i samtliga av sina 49 kommuner. Hur kan det då vara möjligt att Värmland inte lyckas få till detta i sexton kommuner?

Monica Ekström

Ordförande, Funktionsrätt Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.