Välfärd genom hela livet

Publicerad:
Pengarna ska användas till att höja kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra personalens arbetssituation, skriver Linda Larsson med flera. Foto: Johanna Norin/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är viktigt att alla kommunens skolor är bra skolor. Det ska inte ha betydelse var i kommunen man bor, eller vilken utbildning föräldrarna har, skriver Linda Larsson med flera.

Socialdemokraterna befinner sig i opposition i Karlstads kommun. Kommunen styrs sedan drygt tio år tillbaka av en blågrön koalition (Moderaterna, Miljöpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Liberalerna). Vi socialdemokrater lägger varje år fram ett eget budgetförslag med våra prioriteringar. Vi arbetar för ett Karlstad som är attraktivt, tryggt, jämlikt och långsiktigt hållbart. Den här artikeln handlar om välfärden.

Det livslånga lärandet börjar i förskolan. Förskolan ska hålla hög kvalitet och kännetecknas av trygghet, lek och lärande. I skolan läggs sen grunden för resten av livet. Därför ska Karlstad ha en jämlik kunskapsskola, med höga kunskapsresultat, där ingen lämnas efter eller hålls tillbaka. Det är viktigt att alla kommunens skolor är bra skolor. Det ska inte ha betydelse var i kommunen man bor, eller vilken utbildning föräldrarna har. Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag och ska erbjuda en likvärdig utbildning.

Vårt främsta mål inom grundskolan är att alla har behörighet att söka till gymnasiet efter årskurs 9, allt annat är ett svek mot eleverna.

Alla barn och unga ska ges samma möjligheter att utvecklas och få det stöd de behöver för att nå sin fulla potential, utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Så skriver du en debattartikel

För att ge personalen i skola, förskola och fritidshem förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag, så valde vi socialdemokrater i vårt budgetförslag att ge barn- och ungdomsnämnden en ekonomisk uppräkning på 2 procent, att jämföras med det blågröna styrets 1 procent. Det innebär drygt 18 miljoner mer till skolan. Utöver detta innehöll vårt förslag 8 miljoner riktade till förskolan och 3 miljoner extra till barn och elever i behov av särskilt stöd.

Inom gymnasieskolan så föreslog vi en historisk förstärkning med utöver 2 procents uppräkning också 10 miljoner kronor för ökad måluppfyllelse och 4,8 miljoner till fler platser inom kommunal vuxenutbildning.

Vi lade flera utredningsförslag som berör gymnasieområdet, bland annat att det estetiska programmet inom gymnasiesärskolan ska återinföras. Vi vill också utreda Nobelgymnasiet som ett möjligt framtida yrkescentra.

I Karlstad ska alla känna sig trygga i vardagen genom hela livet. Coronapandemin har blottat brister inom äldreomsorgen i hela landet. Dessa måste hanteras och åtgärdas på olika sätt. S-MP-regeringen har, med stöd av samarbetspartier, beslutat om en särskild satsning på äldreomsorgen som för Karlstads del innebär hela 37 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att höja kvaliteten i äldreomsorgen och förbättra personalens arbetssituation.

Regeringen bidrar också med cirka 5 miljoner kronor för att minska ensamheten och förbättra demensvården. Vi har tidigare föreslagit att fixarservice utökas med service inom digitala tjänster, något som coronapandemin ytterligare förstärkt behovet av. Vi har röstat emot den privatisering av tre kommunala vårdboenden som det blågröna styret genomfört mitt under pågående pandemi.

I samband med beslut om internbudget i vård- och omsorgsnämnden har vi föreslagit 10 miljoner kronor till ett pilotprojekt för att utveckla en ny styrmodell inom hemtjänsten, som bland annat ska innebära en högre personalkontinuitet, alltså färre personer i de äldres hem. Karlstads äldre har rätt till trygghet i sitt boende och sin bostad. Socialdemokraternas mål är ett jämlikt samhälle med välfärd för alla.

Linda Larsson (S)

Oppositionsråd

Anders Tallgren (S)

Oppositionsråd

Anna Dahlén Gauffin (S)

Förste vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden

Sofia Magnusson (S)

Förste vice ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Monica Gundahl (S)

Förste vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Artikeltaggar

ÄldreomsorgAnders TallgrenAnna Dahlén GauffinBarn- och ungdomsnämndenCenterpartietCoronavirusetDebattFörskolorFritidshemGrundskolanGymnasieskolanHemtjänstKarlstads kommunKristdemokraternaLiberalernaLinda LarssonMiljöpartietModeraternaMonica GundahlNobelgymnasietRegeringenSocialdemokraternaSofia MagnussonVård- och omsorgsnämnden

Läs vidare