Ännu inget avslut om skolbygge

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Gå vidare med KTIC.
Foto: Ingrid Ramberg

Den segdragna tvisten mellan Kristinehamns kommun och byggföretaget Noctor om skolbygget KTIC är inte riktigt över. Men parterna har enats om en förlikning om hur mycket som skall betalas till företaget för en del av bygget. Förhoppningsvis innebär det här en början på en större överenskommelse, och att de åtgärder som krävs för att säkra bygget nu kommer i gång och att skolan kan börja användas så snart som det går.

Samtidigt är det en märklig historia där det byggdes radonrör som inte var beställda och som inte ansågs behövas, vilket fick kommunen att reagera då det kommit att inverka på resten av byggkonstruktionen. Att å andra sidan driva detta vidare hade inte varit fruktbart då kostnaderna kunde ha skenat iväg och det finns risk för konkurs, och man ändå inte haft någon skola.

Det här får väl bli en lärdom för kommuner som planerar byggen framöver att ta till sig, som att kommunicera ordentligt med varandra under hela processen så att det blir tydligt vad man vill ha och inte ha.

Fotnot: I en tidigare version gjorde ett missförstånd att det verkade som om hela tvisten var löst. Så är det tyvärr inte.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.