Momssmäll drabbar vaccination

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
I Stockholms stadshus går det att ordna vaccinationer, men hur är det på andra håll?
Foto: Gustaf Månsson/SvD/TT
Risken är överhängande att vi inte kommer att kunna vaccinera tillräckligt många tillräckligt snabbt och det beror inte bara på försenade leveranser. Det är när den storskaliga vaccineringen skall komma i gång som blir det stora eldprovet. För att lyckas med det kommer det att krävas att andra lokaler tas i anspråk än de befintliga. Och det är här som problemen uppstår.

Det visar sig nu att föråldrade och stelbenta momsregler sätter stopp för många fastighetsägare som annars tillfälligt skulle kunna hyra ut sina lokaler för massvaccineringen. Det är heller inget nytt problem. Organisationen Svenskt näringsliv uppmärksammade problemet för regeringen redan 2018, långt innan pandemin. Hyresmomsen sätter käppar i hjulet för många, bland annat idrottsföreningar och företag inom välfärdssektorn, som vill hyra lokaler.

Det hela är tekniskt rätt komplicerat men i grunden handlar det om att vissa verksamheter är momsbefriade, som vårdföretag, vårdinrättningar och skolor. Om en fastighetsägare med momsplikt då skulle hyra ut lokaler till dessa kommer vederbörande att åka på en saftig momssmäll. Fastighetsägaren kan då nämligen inte dra av momsen på sina kostnader.

Fastighetstidningen skriver om exemplet med Rapp fastigheter i Skövde, som hade en lämplig och outnyttjad lokal bredvid Praktikertjänsts vårdcentral, som skulle kunna användas för vaccination. Men då hade Rapp enligt gällande regelverk helt plötsligt fått betala tillbaka momsen för investeringar som gjorts sedan tio år tillbaka, vilket blir en hel del pengar. Momsavdraget för inköp försvinner också, och fördyrar med 25 procent.

Blotta vetskapen om detta gör att de flesta avstår från att hyra ut till momsbefriade verksamheter, med följd att många annars lämpliga lokaler får stå tomma. Inom parentes sagt så är det också därför som skolundervisning ibland får ske i baracker istället för att man hyr in sig i tillfälliga lokaler när behoven kan öka på grund av ökat elevantal.

Enligt en undersökning som Newsec har gjort åt Svenskt näringsliv så används bara 38 procent av kontorsytan i Sverige. Det finns således många tillgängliga ytor som skulle kunna användas vid massvaccineringen, men som inte kan användas. Ett annat problem är anpassningskraven. Att hyra ut lokaler, om än aldrig så tillfälligt, för till exempel omklädningsrum för vårdpersonal som skall åka hem till folk för att vaccinera, kräver att dessa är fullt handikappanpassade, och utan trappsteg.

Regeringen verkar vara tagna på sängen av det här, trots att de vetat om det i ett par år. En promemoria, fast utan förslag, är ute på remiss fram till 21 mars, men då är det så dags. Det är här och nu som problemet finns. Man har vetat om vaccinationsbehovet sedan tidigt i höstas men ändå inte fått ändan ur vagnen. Nog borde man snabbt kunna ordna med undantag i exempelvis sex månader. Det är ju så mycket annat som snabbt satts på undantag under pandemin.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.