Hoppa till huvudinnehållet

Låt Karlstads kommun skotta snön själv

Publicerad:
Alla kan inte skotta av åldersskäl, sjukdom, semester med mera. En del kanske inte ens är medvetna om vad som förväntas av dem eller struntar i det, skriver Wille Osterman och Lena Södersten.
Alla kan inte skotta av åldersskäl, sjukdom, semester med mera. En del kanske inte ens är medvetna om vad som förväntas av dem eller struntar i det, skriver Wille Osterman och Lena Södersten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Samhällsekonomiska skäl talar för att kommunen borde ta över ansvaret för snöröjning och halkbekämpning, skriver Wille Osterman och Lena Södersten.

Kommunerna kan välja att sköta sina gångbanor själva eller – som Karlstads kommun gör – lägga över ansvaret för bland annat snöröjning och halkbekämpning på småhusägarna.

Möjligheten att vältra över ansvaret för snöskottning på småhusägarna går tillbaka till 1868 års ordningsstadga. Men nu för tiden har vi snöplogar och kan sköta snöröjningen på ett effektivt sätt, medan det då gällde att få så många som möjligt att hjälpa till att skotta.

Enligt Villaägarnas senaste enkät anser 84 procent av småhusägarna att kommunen ska ansvara för snöröjningen. Alla kan inte skotta av åldersskäl, sjukdom, semester med mera. En del kanske inte ens är medvetna om vad som förväntas av dem eller struntar i det. Effekten blir att kvaliteten på dagens snöröjning och halkbekämpning varierar kraftigt, om den ens utförs. Reglerna för gångbanor innebär dessutom att villaägare har ett märkligt skadeståndsansvar för halkolyckor på kommunens mark.

Så skriver du en debattartikel

Samhällsekonomiska skäl talar för att kommunen borde ta över ansvaret för snöröjning och halkbekämpning. Enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en av de främsta orsakerna till fotgängarolyckor dålig snöröjning och halkbekämpning.

Hela 74 procent av fallolyckorna bland fotgängare beror på snö och is. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) konstaterar i en rapport från år 2015: ”Att prioritera gång- och cykelbanor vid vinterväghållning verkar vara fördelaktigt både med avseende på skadereducering och med avseende på kostnader för vård och sjukskrivningar på grund av skador från halkolyckor”.

Lagen som gör det möjligt för kommunerna att lägga skötsel av gångbanor på villaägare, borde upphävas. Men Karlstads kommun borde befria småhusägarna från detta otidsenliga system redan nu.

Wille Osterman

Ordförande, Villaägarna i Karlstad

Lena Södersten

Förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund

Artikeltaggar

CykelvägDebattGångvägHus och hemKarlstads kommunMSBSnöröjningVägarVillaägarnas RiksförbundVTI