”Inga avsteg från prioriteringsordning”

Insändare
PUBLICERAD:
Region Värmlands ansvariga ger svar på insändarfrågor om vaccineringen.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Svar på flera vaccininsändare.

Flera insändarskribenter har berört frågor om bland annat tillgänglighet till vaccinationsmottagningar och den takt som vaccineringen sker. All de frågorna vill vi försöka besvara.

Att planera och genomföra en vaccinationsinsats som omfattar nästan alla värmlänningar under en pågående pandemi är en svår och komplex uppgift. Hur snabbt vi kan vaccinera avgörs i första hand av hur mycket vaccin vi får, och det styr vi i Region Värmland inte över själva.

Vid vaccineringen mot covid-19 kommer vi använda oss av minst fem olika vaccin. Vi ska vaccinera 230 000 värmlänningar. Inte bara en gång utan två, med olika tidsintervall beroende på vaccin. De olika vaccinen kräver dessutom olika hantering, exempelvis hur kallt de ska transporteras och förvaras och hur snabbt de måste användas efter att en förpackning brutits. Detta regleras i detalj i läkemedelslagstiftning och andra regelverk.

Region Värmlands läkemedelsansvariga är noga med att distributionskedjan ska fungera på ett så bra sätt som möjligt, så att inga doser av de värdefulla vaccinen ska behöva kastas. Kraven för distributionen påverkar var vaccinationsmottagningarna placeras och hur många vi kan ha. Vi har planerat för en geografisk spridning utifrån hur många människor som bor i området kring varje mottagning, inte utifrån kommungräns. För varje ytterligare mottagning ökar risken för outnyttjade vaccindoser och det blir svårare att planera om vid leveransförändringar.

När det gäller valet av lokaler för vaccinationsmottagningarna behöver de vara rymliga för att vi ska kunna upprätta ett flöde utan köbildningar och med goda möjligheter till att hålla avstånd. Om vaccinationen ska ske på en vårdcentral behöver vi samtidigt kunna ta hand om alla de patienter som söker vård av andra orsaker på ett smittsäkert och bra sätt. Där vaccinationen inte kan genomföras på en vårdcentral har Region Värmland fått hitta andra lösningar.

Vi förstår att en del upplever att det blir en lång resa till vaccinationsmottagningen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många värmlänningar kommer att behöva resa oavsett var mottagningarna är placerade.

Vi har också förståelse för att man kan känna oro inför att behöva träffa andra och kanske utsättas för smitta när man reser till vaccinationsmottagningen eller när man är på plats. Det är viktigt att så många som möjligt tar vaccinet så att vi kan få ett slut på pandemin. Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga resor, men resan till vaccinationsmottagningen ska betraktas som en nödvändig resa.

Vi rekommenderar att de som kan ta sig till vaccinationsmottagningen på egen hand gör det. För de som varken kan ta sig till vaccinationsmottagningen på egen hand och som inte kan resa med kollektivtrafiken kommer det finnas andra alternativ. Möjlighet kommer att finnas att kostnadsfritt resa med kollektivtrafik till en vaccinationsmottagning. Vissa kommer dessutom att vara berättigade till kostnadsfri sjukresa eller att få möjlighet till bilersättning.

Vi får en del frågor från personer som undrar om det finns möjlighet att prioriteras upp och få vaccin snabbare, antingen till sig själv eller en närstående. Självklart har vi förståelse för att det man kan uppleva att man har behov av en individuell bedömning men vi har ingen möjlighet att göra avsteg från den prioriteringsordning som Folkhälsomyndigheten tagit fram.

Madelene Johanzon, chef för område öppenvård

Anders Nordmark, vaccinationssamordnare

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.