Hur kan man tänka och göra med sitt sparande?

Privatekonomi
PUBLICERAD:
Anders Paulsson
Världen är fortfarande lite upp och ner, även om vi kanske alla börjar vänja oss vid vår nya verklighet.

Många har fått det sämre på grund av att flera branscher går dåligt och behöver säga upp personal. En del hushåll står väl rustade för sämre tider, men det gäller inte alla. För de som exempelvis inte har någon sparbuffert kan det bli tufft.

I en av våra undersökningar uppger nästan 80 procent av de svarande att de kan spara tio procent av lönen och 70 procent att de har en sparbuffert på minst två månadslöner. Samtidigt uppger tio procent att man inte har någon sparbuffert och 22 procent säger att de inte skulle klara sig ekonomiskt i tre månader om de blev arbetslösa.

Hur ska du då tänka vad gäller din ekonomi? Det viktigaste är att spara en slant om du kan. Med en sparbuffert kan du känna dig tryggare i att klara oförutsedda händelser som att till exempel tvättmaskinen skulle gå sönder eller om du måste gå till tandläkaren. Jag skulle önska att alla kunde få ihop två månadslöner efter skatt i sparbuffert. Då är du bättre förberedd för om något oförutsett händer.

När du sparar ska du tänka på några saker. Bestäm vilken riskvilja du har och på hur lång sikt du önskar spara. Risknivå speglar hur mycket värdet på placeringen kan variera över tid och hur hög sannolikheten är att pengarna minskar i värde. Med spartid menar jag hur länge du vill spara och när du behöver pengarna. När du vet detta kan du bestämma hur du ska fördela ditt sparande mellan aktie- och räntesparande.

En bra utgångspunkt är att ha en andel räntesparande som motsvarar din ålder. Är du 50 år gammal kan 50 procent av sparkapitalet ligga i ränteplaceringar och 50 procent i aktier eller aktiefonder.

Tänk på att börsen går upp och ned. Mitt råd är att inte gripas av panik utan ta det lugnt och håll dig till den strategi du bestämt. Det bästa är att du sparar månadsvis och kontinuerligt. Då sprider du riskerna och köper både i uppgång och nedgång. När börsen går ner får du en hävstångseffekt när den vänder tillbaka uppåt. Generellt gäller alltid att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning när du sparar på börsen. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte helt säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Till sist några ord om hur du bör sköta din vardagsekonomi i pandemitider: Sköt din ekonomi digitalt när du kan, besök oss på banken när du måste. Skaffa swish och internetbank, app eller telefonbank så du kan se dit saldo, beställa nytt kort, hitta din kod och öppna konto på egen hand. Skaffa e-faktura och se till att dina utbetalningar blir direktinsatta på ditt konto.

Tillsammans kan vi bromsa spridningen av covid-19. Just nu ber vi därför dig att i första hand göra dina ärenden i appen eller internetbanken. Ta hand om dig. Och varandra.

Och allra sist en liten varning: Just nu passar många på att försöka luras genom olika bedrägerier. Men med kunskap om hur det brukar gå till kan du skydda dig. På bankernas hemsidor finns tips om vad du ska tänka på.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.