Hoppa till huvudinnehållet

Fel att totalförbjuda bly inom jakt

Publicerad:
Sluta förfölj jägarna. Foto: ADAM IHSE / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Tjänstemännen vid EU:s miljömyndighet ECHA vill förbjuda bly i ammunition. Förbudet skall gälla både kula och hagel och inte bara i naturen, utan även på skjutbanor. Undantag skall finnas endast för vissa sporter och för statliga aktörer som polis och militär.

Det finns goda skäl för att minska mängden bly som kommer ut i naturen, liksom anledning att försöka minimera bly i livsmedel. Men att totalt förbjuda bly i jaktammunition är att gå för långt. Om förslaget skulle bli verklighet skulle det innebära stora försämringar för svenska jägare. Därför är det viktigt att Sverige tidigt tar strid i EU för en mer balanserad lagstiftning.

En viktig aspekt är att skilja mellan jaktsituation och övning. En fördel med bly är att det är relativt billigt och att stora mängder och typer av ammunition finns på marknaden. Det är billigt att träna med bly, och vi vill att jägarna skall öva så mycket som möjligt för att få bättre och mer etiska jaktskott. På skjutbanor sprids inte heller blyet i naturen på samma sätt som vid jakt. Sverige bör därför driva på i EU för att bly även fortsatt skall tillåtas på skjutbanor.

Det finns också anledning att undanta vissa typer av ovanlig ammunition där man kan anta att ny ammunition i andra metaller inte kommer att tillverkas. Då bör jägare få fortsätta att jaga med sådana udda kalibrar. Annars blir ju förbudet i realiteten en expropriering av vissa vapen genom reglering. Fullt fungerande vapen görs värdelösa. Ibland glömmer vi att svenska jägare sitter på ett fantastiskt kulturhistoriskt arv i form av vapen. Redan i dag skeppas alltför många svenska vapen iväg för att säljas till underpriser i länder som bekymrar sig betydligt mindre om miljölagar.

Det är också viktigt att Sverige trycker på för mer forskning om eventuella bieffekter från nya typer av ammunition. Vi känner till blyets för- och nackdelar. Men vilka problem medför stålhagel och kopparkulor? Skogsindustrin har redan varnat för att nya hårdare kulor som fastnat i träd förstör sågar. Men det finns också säkerhetsperspektiv vid jakten. Stålhagel studsar lättare och rikoschetter kan vålla skador vid traditionell fågel- och småviltsjakt med hund på frusna marker, eller vid jakt i skärgården. Här behövs mer träffsäkra regler än ett totalförbud.

Men det är också här man blir lite orolig. Kommer den svenska regeringen stå upp för den svenska jakten? Miljöpartiet har stort inflytande i regeringen, det vet vi från andra frågor. Det är viktigt att de landsbygdsvänliga partierna i riksdagen binder upp regeringen så att den inte frispelar. Jägarna själva kan också hjälpa till att skapa tryck i frågan.

Till exempel finns nu en enkätundersökning från ett samverkansförbund för europeiska jaktorganisationer ute som försöker kartlägga blyhaglets betydelse. Enligt Jägareförbundet har hittills bara några hundra svenska jägare besvarat den. Om fler engagerar sig minskar risken att EU får en lagstiftning som inte passar svenska förhållanden.

Artikeltaggar

BlyECHAEUJägareförbundetJaktLandsbygdLedareMiljöpartietNaturskyddRegeringenRiksdagenSkogsbrukSportskytteVapen