Respektera och utveckla mänskliga rättigheter

Debatt
PUBLICERAD:
Icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet och inkludering samt transparens och ansvar ska förtydligas i allt från värdegrund till övergripande styrdokument som i vår dagliga ledning och styrning, skriver Per Lawén.
Foto: Sanna Emanuelsson
I Forshaga har vi tagit beslut om att vi vill bli en kommun som utgår från perspektivet för ”Alla – En mänskliga rättigheter kommun”, skriver Per Lawén.

Vi har fått något unikt och fantastiskt, som också är lika för oss alla. Vi har fått den demokratiska rätten att kunna påverka samhället vi lever i. Men bara för att vi äger denna gåva så är den heller inte att tas för given, då det finns krafter som vill annat. Gåvan behöver därför vårdas där du och jag delar den med trehundra tusen andra människor i Värmland.

Demokrati innebär också att våra åsikter prövas mot andra viljor och viktiga intressen, som vår närmiljö, våra tillgångar och hur vi fördelar desamma. Detta innebär att bara för att vi själva tycker o vill en sak, så är det inte säkert att vi kommer få detta.

Värmlands kommuner, Region Värmland och länsstyrelsen uppmärksammar i år att den allmänna rösträtten fyller 100 år, och kommer under året att arbeta med demokratiutveckling i många olika former. I Forshaga har vi tagit beslut om att vi vill bli en kommun som utgår från perspektivet för ”Alla – En mänskliga rättigheter kommun”.

Det innebär att vi har arbetat fram en ny vision och nya övergripande mål där grundsatserna bakom mänskliga rättigheter är centrala. Icke-diskriminering, jämlikhet, delaktighet och inkludering samt transparens och ansvar ska förtydligas i allt från värdegrund till övergripande styrdokument som i vår dagliga ledning och styrning.

Med fokus på mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor bygger vi stolthet kring vårt viktigaste uppdrag, och tillsammans med olika aktörer tar vi ansvar för att utveckla det lokala samhällskontraktet i dessa frågor. Vi vill helt enkelt att allt som vi gör, görs enligt principerna om de mänskliga rättigheterna.

Konkret handlar det om att skapa en god delaktighet med våra invånare, och att vi tillsammans gör så gott som det går i alla situationer. På det sättet skapar vi ett större engagemang, och en förståelse för att vi alla måste hjälpa till på det sättet som var och en kan.

Forshaga och övriga kommuner har självfallet problem att lösa som utanförskap, fördomar och orättvisor i olika former. Därför är kunskap och medvetenhet om demokratins spelregler, och fler som deltar och står upp för demokratin betydelsefullt för utvecklingen. Det kan ibland vara en så enkel sak som att bidra till att samtalstonen i sociala medier eller ett vanligt samtal utmärks av öppenhet och respekt. Alla ska självklart behandlas lika, bli lyssnade på och respekterade för den de är.

Våra gemensamma utmaningar är därför hur vi tar ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras och utvecklas. På samma sätt som tidigare generationer i vår kommun genomförde ett omfattande arbete för både förenings och rösträtt, vill vi också se till att kommande generationer kan glädjas åt samma framtidstro och engagemang som vi själva har serverats.

Demokratins främsta uppgift är att fördela det som vi tillsammans har för att ge alla möjlighet och skapa ett jämlikt samhälle, där Alla är med och ger efter förmåga och får efter behov. Ett samhälle där vi inte lämnar någon utanför. Där vi lagar det som är trasigt. Det är ju faktiskt vad du och jag gör i verkligheten som lägger grunden för framtida generationers möjligheter.

Per Lawén (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Forshaga kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.