Var står Sverigedemokraterna i Värmland?

Publicerad:
Min fråga är alltså om SD i Värmland menar att det inte ska tillåtas några moskéer i Sverige överhuvudtaget och hur ni i så fall ställer er till kyrkor, synagogor och buddistiska och hinduiska tempel, skriver Niklas Wikström. Foto: Liberalerna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ibland, och i vissa frågor, är Sverigedemokraterna (SD) väldigt högljudda men ofta, särskilt regionalt och lokalt, är de rätt tysta. Därför vill jag ställa ett par frågor till Runar Filper, Ljubica Jasic Modin och Kjell Örnberg som representerar SD i Värmland.

Den första frågan gäller gränsen för fri abort. SD la för en tid sedan en motion i riksdagen där man föreslår att tidsgränsen för fri abort ska sänkas från 18 till 12 veckor. Enligt SD:s förslag ska det finnas ”synnerliga skäl” för en abort efter graviditetsvecka 12. Vidare skriver de i motionen att ”Genom en sänkning av abortgränsen skulle det finnas ett större rättsligt skydd för fostret, där en prövning sker med övervägning mellan kvinnans och fostrets intressen.” Min fråga är om SD i Värmland står bakom detta synsätt och därmed önskar en sänkning av tidsgränsen för fri abort?

Mina nästa två frågor handlar om pressfrihet och public service. Även när det gäller denna fråga har SD lagt en motion i riksdagen där de menar att ”Många upplever att public service-bolagen de senaste åren brustit i sitt uppdrag om saklig informationsförmedling och opartiskt innehåll. Vi tror att en del av landets nuvarande utmaningar hade kunnat lindras eller undvikas om medborgarna fått full insikt i och förståelse för vad vissa politiska förslag skulle komma att få för konsekvenser.” Vad menar SD med detta? Vilka är de ”många” som tycker att public service brustit i sitt uppdrag och på vilket sätt har medborgare hindrats från ”insikt” för vad vissa politiska förslag skulle få för konsekvenser?

Förra året lämnade SD också in en begäran om att kalla in cheferna för SVT och SR till kulturutskottet på grund av att de tyckte att enskilda program brustit i opartiskhet. Min fråga är om SD i Värmland tycker att det är rätt att politiker går in och styr hur public service jobbar och om det är rätt ”kalla in” cheferna för att ”diskutera” innehållet om man inte är nöjd med vissa program?

Så skriver du en debattartikel

Min fjärde och femte fråga handlar om demokrati och Trump som fredsprismottagare. I höstas föreslog Björn Söder, SD:s ledamot i utrikesutskottet, Mattias Karlsson, partiets chefsideolog, och Tobias Andersson, talesperson för SD:s ungdomsförbund, att Donald Trump skulle få Nobels fredspris. Något som de, trots de senaste händelser i USA, fortfarande står bakom. Vad tänker ni som representerar SD i Värmland om detta, bör Trump få Nobels fredspris?

SD:s partiledare Jimmie Åkesson föredrar Viktor Orbán framför Angela Merkel och kan inte välja mellan Vladimir Putin och Emmanuel Macron. Vad tycker ni, är Orbán och Putin att föredra som ledare framför Merkel och Macron och hur ser ni på utvecklingen i de länder som de två förstnämnda leder?

Min sjätte fråga handlar om religionsfrihet. Placeringen av en nybyggd moské har diskuterats mycket i Karlstad. Många har uttryckt olika åsikter om var den bör, eller inte bör ligga. På SD:s hemsida kan man läsa att Runar Filper tycker att ”Vi ska inte ha en moské, varken i Värmland eller i övriga Sverige.” Min fråga är alltså om SD i Värmland menar att det inte ska tillåtas några moskéer i Sverige överhuvudtaget och hur ni i så fall ställer er till kyrkor, synagogor och buddistiska och hinduiska tempel?

Min sjunde fråga handlar om HBTQ. SD i Stockholm har föreslagit att SL-bussarna i Stockholm inte längre ska flagga med regnbågsflaggan under Pride. Även i Sölvesborg och Hörby är SD mot att hissa Prideflaggor. Min fråga är om även SD i Värmland också är mot att visa sitt stöd för HBTQ-personers rättigheter genom till exempel flaggning?

Niklas Wikström

Förbundsordförande, Liberalerna Värmland

Artikeltaggar

AbortAngela MerkelCoronavirusetDebattDonald TrumpEmmanuel MacronHBTQJimmie ÅkessonKjell ÖrnbergLiberalernaLjubica Jasic ModinMattias KarlssonMoskéerNiklas WikströmPridePublic serviceRunar FilperSverigedemokraternaSveriges RadioSVTTobias AnderssonViktor OrbánVladimir Putin

Läs vidare