Moderat omsvängning sätter S i svårt läge

Ledare
PUBLICERAD:
Moderaternas Maria Malmer Stenergard och Ulf Kristersson vill strama upp arbetskraftsinvandringen.
Foto: Anders Wiklund/TT
Moderaterna agerar nu för att stoppa invandringen av okvalificerad arbetskraft till Sverige. Därmed skapas en tydligare skiljelinje mellan Moderaterna och den rödgröna regeringen i migrationsfrågan.

Den stramare synen på arbetskraftsinvandring presenterades den 2 februari av Ulf Kristersson och partiets migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard. Förslaget bygger på fyra punkter. För det första skall arbetskraftsinvandring inte tillåtas för yrken med månadslöner under svensk medianlön, vilken i år är 31 700 kronor. Det kan jämföras med dagens gräns som är 13 000 kronor.

Moderaterna vill också ta bort möjligheten till så kallat spårbyte. Det vill säga när personer byter mellan asyl och arbetskraftsinvandring som skäl för att stanna i Sverige. Vidare vill de stoppa arbetskraftsinvandring inom området personlig assistans. Det är en viktig åtgärd för att motverka parallellsamhällen. Slutligen vill partiet öka kraven på dem som önskar tar hit anhöriginvandrare. Det skall inte bara finnas krav på försörjning utan även på rimlig bostadssituation.

Det är alla goda förslag som borde ha varit på plats för länge sedan. Sverige har inget behov av arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade yrken. Landets arbetsmarknad är inte inriktad på låglöneyrken. Redan i dag är arbetslösheten stor i de grupper som bara kan konkurrera om dessa jobb, och det är viktigt att nya jobbtillfällen kan komma den gruppen till del.

Det är också rimligt att söka flera chanser att generellt minska invandringen till Sverige. År 2020 invandrade totalt nästan 116 000 personer till Sverige, varav drygt 15 000 var arbetskraftsinvandrare. Det är mer än dubbelt så många som brukade komma per år under Göran Perssons regeringar. Och redan då växte utanförskapet hastigt. Skola, arbetsmarknad och bostäder måste få en chans att hinna ikapp.

För Moderaterna är omsvängningen i synen på lågkvalificerad arbetskraftsinvandring därför en viktig milstolpe. Ulf Kristersson har nyligen kallat migrationsöverenskommelsen 2011 mellan dåvarande alliansen och Miljöpartiet för det tydligaste exemplet där Moderaterna tappat fotfästet och inte förstått konsekvenserna av sin egen politik.

Om han har medhåll bland alla sina partikollegor är en annan fråga. Många nu aktiva moderater gick med i partiet i en tid då öppna gränser sågs som en självklarhet. I dag har den ideologin övertagits av Centerpartiet och Moderaternas utspel ökar inte chansen till att gamla alliansen skall återuppstå.

Socialdemokraterna hamnar också i en svår situation. Deras väljare och många företrädare, alldeles i synnerhet inom dess fackliga, tycker som Moderaterna i frågan om invandring. Men samtidigt sitter Socialdemokraterna fast i ett regeringssamarbete med Miljöpartiet och Centern. De tvingas välja mellan regeringsmakten och sakfrågan.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.