Färre i hemtjänsten ger mindre smittspridning

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Att den äldre ska möta så få personer som möjligt är förstås viktig både för att känna sig trygg, kunna lära känna de som kommer in i hemmet och nu i coronatider, få en så liten smittspridning som möjligt, skriver Kenth Carlsson.
Foto: Bernt Ekdahl / TT
Ansvariga kommunpolitiker och socialchefer måste nu göra scheman som ger så få olika personer i hemtjänstens som möjligt, skriver Kenth Carlsson.

Vi kunde i NWT den 23 januari läsa att en äldre person med hemtjänst i Värmland möter mellan 15 (Torsby) till 23 (Forshaga) olika personer under två veckor i sitt hem beroende på vilken kommun man bor i! I Salem och Emmaboda är det ”bara” sju olika personer per tvåveckorsperiod.

Att den äldre ska möta så få personer som möjligt är förstås viktig både för att känna sig trygg, kunna lära känna de som kommer in i hemmet och nu i coronatider, få en så liten smittspridning som möjligt. Enkelt uttryckt är det 23 gånger så stor chans att bli coronasmittad i Forshaga och sju gånger så stor risk i Emmaboda, än om det bara var en och samma person som kom varje dag.

Vad är då besöksförbudet för anhöriga? Inget annat än ett ”spel för gallerierna” från Folkhälsomyndighetens och regeringens sida. Nu kan även jag förstå att det måste var mer än en person som besöker den äldre i hemmet, särskild om det behövs tunga lyft eller om det behövs hjälp hela dygnet.

Ansvariga kommunpolitiker och socialchefer måste nu göra scheman som ger så få olika personer i hemtjänstens som möjligt. 4-5 olika personer under 14 dagar borde vara möjligt. Det skulle då inte bara vara en mer ”coronasäker” modell utan även en tydlig markering att sätta våra äldre i centrum, visa respekt och ge mer trygghet.

Att inte utredningen ”Äldreomsorgen under pandemin”, SOU 2020:80 publicerad 15 december 2020 lyfte upp antalet olika personer hos den äldre som den största och viktigaste orsaken till smittspridningen är för mig en gåta. De främsta orsakerna jag kunde hitta redovisas nedan. Utredningen visar inte att antalet personer som hjälper den äldre påverkar smittspridningen.

* Den enskilt viktigaste faktorn bakom den stora smittspridningen och det höga antalet döda i äldreomsorgen är högst sannolikt den allmänna smittspridningen i samhället. Att smittspridningen i äldreomsorgen följt liknande mönster.

* Sedan länge välkända strukturella brister

* Otydliga ansvarsgränserna mellan regioner och kommuner

* Avsaknaden av en patientcentrerad sammanhållen journalföring

* Behov av högre bemanning, ökad kompetens, och rimliga arbetsförhållanden

* Otillräckliga regelverk

* Kommuners möjlighet att anställa läkare och tillgång till medicinsk utrustning

* Problem kring skyddsutrustning

Eftersom det inom hemtjänsten sedan många år tillbaka är ett välkänt fenomen med många olika personer som besöker den äldre är det hög tid att ändra på detta nu.

Kenth Carlsson

Kristdemokraterna Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.