Hoppa till huvudinnehållet

Öka tryggheten för äldre i Värmland

Publicerad:
En medicinskt ansvarig läkare för varje kommun skulle säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare, skriver Sofia Rydgren Stale och Christofer Lindholm.
En medicinskt ansvarig läkare för varje kommun skulle säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare, skriver Sofia Rydgren Stale och Christofer Lindholm. Foto: Cleis Nordfjell / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns ett tydligt behov av ökad medicinsk ledningskompetens i kommunerna för att bättre ta hand om våra mest sköra äldre, skriver Sofia Rydgren Stale och Christofer Lindholm.

Vården i Värmland är mycket ansträngd. Läkare och övrig vårdpersonal har under det senaste året arbetat mer intensivt än någonsin. Vårdskulden gör dessutom att uppskjutna operationer och läkarbesök kommer att vara en stor utmaning för vården att hantera efter pandemin.

Den svenska strategin för att skydda de äldre mot pandemin har misslyckats. Pandemin har tydliggjort brister i den svenska modellen för hälso- och sjukvården med otillräcklig beredskap, en bristande ansvarsfördelning mellan olika nivåer och avsaknad av medicinsk kompetens på rätt nivåer. Tillgången till läkare har under lång tid varit underdimensionerad och nedprioriterad i kommunal vård. Nu krävs ett omtag för svensk hälso- och sjukvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterar utifrån den granskning av journaler som genomfördes att ingen av landets 21 regioner har tagit sitt fulla ansvar för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling, trots att det är de som har ansvaret.

Så skriver du en debattartikel

Även coronakommissionen slog fast att strategin för att skydda de äldre från pandemins härjningar har misslyckats. Dels beror det på att Sverige haft en hög allmän smittspridning vilket har lett till fler smittade och fler avlidna äldre, dels handlar det om flera andra allvarliga och mångåriga brister i äldreomsorgen och äldrevården.

Det finns ett tydligt behov av ökad medicinsk ledningskompetens i kommunerna för att bättre ta hand om våra mest sköra äldre. Regionerna har i sin tur ett tydligt ansvar för att primärvården har tillräckligt med resurser samt för kompetensförsörjning av specialister i allmänmedicin. I ett internationellt perspektiv sticker Sverige ut med en låg andel specialister i allmänmedicin, bara 15 procent av hela läkarkåren. Det placerar oss bland de fem länder med lägst andel specialister i allmänmedicin i hela OECD. Arbetet inom särskilt boende för äldre, SÄBO, och med kroniska sjukdomar hos äldre behöver prioriteras politiskt av regionerna.

Läkarförbundet har tre konkreta förslag på lösningar för att säkerställa att Värmlands äldre får bättre vård:

* Staten behöver skyndsamt reglera en miniminivå för läkarmedverkan i äldrevården.

* Medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) och/eller Medicinskt ansvarig läkare (MAL) måste införas i kommunerna för att stärka den medicinska kompetensen i äldrevården.

* Listningstak. Primärvårdsläkare behöver ett rimligt avgränsat uppdrag för att få rätt förutsättningar att hinna med individuella bedömningar, hembesök och samtal med patienter och deras anhöriga.

En medicinskt ansvarig läkare för varje kommun skulle säkerställa att den medicinska kunskapsnivån höjs och att ansvaret för vården i äldreomsorgen blir tydligare. Att införa medicinskt ansvarig läkare går redan med dagens lagstiftning.

Pandemin är långt ifrån över. Där regionerna inte mäktar med måste staten stärka upp. Vården, särskilt av landets äldre måste ses över. Den medicinska kompetensen i kommunerna och äldrevården måste stärkas för att rädda liv.

Sofia Rydgren Stale

Ordförande, Sveriges läkarförbund

Christofer Lindholm

Ordförande, Värmlands läkarförening

Artikeltaggar

ÄldreÄldreboendeÄldreomsorgÄldrevårdChristofer LindholmCoronavirusetDebattIvoKommunerLäkareLäkarförbundetOECDPrimärvårdSärskilt boendeSjukvårdVärmlands läkarförening