Brist på barnmorskor

Ledare
PUBLICERAD:
Problem på förlossningen.
Foto: Marie Blomgren

Det har stormat ett tag kring förlossningsvården i Värmland. Många barnmorskor har slutat och chefer har grälat inbördes. Människor inom verksamheten har pekat finger åt varandra, men inga ordentliga lösningar har presenterats. Grundproblemet är det dock få av de inblandade som rår över, nämligen bristen på barnmorskor.

Att det finns för få barnmorskor, och att det utbildas för få, är ett allmänt problem för sjukvården i hela landet. När då flera pensioneras eller slutar av andra anledningar, vilket skett i Värmland, blir verksamheten ansträngd, missnöjet gror, fler ur personalen slutar och facket reagerar. Det må gälla hur olika chefer agerar eller hur scheman läggs.

Särskilt produktivt är det inte och verksamheten måste styras upp. Det handlar inte heller bara om personalen utom även om de kvinnor och patienter som är beroende av en fungerande kvinnosjukvård. Då måste man se till helheten även om man förstås måste förstå de som jobbar där.

Tyvärr finns inga enkla lösningar på problemet, annat än att på sikt få fler att utbilda sig till barnmorskor. Att inte gräla och skylla på varandra skulle också underlätta när det nu gäller att se framåt.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.