Kommunalrådet: “Kan inte tillmötesgå allas önskemål”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
NWT Ja till bygglov för moskén
Foto: Tommy Andersson

Svar till Samråd inget spel för gallerierna i NWT den 1/2 2021.

Signaturen S-A.R skriver i en insändare att Karlstads samråd är ett spel för gallerierna och att samråden inte fyller sin funktion. Detta vill jag bemöta med hur förloppet går tillväga.

När vi bygger inleds processen med att ta fram en ny detaljplan, vilket styrs av plan- och bygglagen. I det arbetet ingår samråd och granskning där man samlar in synpunkter från myndigheter, nämnder och berörda i området. Många skall komma till tals och få vara med och tycka om skeendet.

Syftet är att ta fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. När alla sedan har kommit till tals gör stadsbyggnadsförvaltningen en samlad bedömning utifrån de synpunkter som inkommit och försöker finna så bra lösningar som möjligt för att uppfylla detaljplanens syfte.

De krav som finns i plan- och bygglagen är utgångspunkt för denna bedömning. De synpunkter som framförs redovisas i de handlingar som följer detaljplanen fram till beslutet. De inkomna synpunkterna blir då ett viktigt beslutsunderlag när beslut om antagande fattas.

Alla synpunkter är värdefulla i denna process, oavsett vad S-A.R påstår. Och man behöver också ha förståelse för att i en byggprocess så är det inte möjligt att tillmötesgå allas önskemål och tyckanden.

S-A.R hänvisar också till en hemlig framtidsgrupp. Det finns en studentuppsats från Karlstads universitet där en anonym, besviken granne yttrar sig i termer av att en sådan grupp existerar.

Att jag vet detta beror på att förra gången denna konspirationsteori luftades var när Karlstadpartiet Livskvalitet genom Peter Sörensen ställde en fråga i kommunfullmäktige om det 2019, och det svar han fick var att någon sådan grupp aldrig har funnits och de enda ”bevis” som fanns var nämnda uppsats.

S-A.R behöver få bättre kläm på källkritik innan vederbörande slänger anklagelser och konspirationsteorier omkring sig.

Erik Nilsson (KD)

Kommunalråd och ordf. i stadsbyggnadsnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.