Hur Region Värmland upphandlar avgör företagens väg ur krisen

Publicerad:
Region Värmlands totala inköp av verksamhet från privata företag och vårdgivare låg 2019 på 13,9 procent, som andel av verksamhetens totala kostnader, skriver Eva Cooper och Magnus Johansson. Foto: Tommy Andersson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Mängder av företag runt om i landet är beroende av de inköp som offentlig sektor gör från lokala företag, skriver Eva Cooper och Magnus Johansson.

Region Värmland upphandlar varje år varor och tjänster för många miljoner kronor. Men medan kommunernas roll för företagsklimatet debatteras högljutt är det tystare om regionens betydelse för det lokala näringslivet. Trots att samma grundläggande principer gäller.

Mängder av företag runt om i landet är beroende av de inköp som offentlig sektor gör från lokala företag. Pandemin har även medfört att fler företag blivit intresserade av offentliga kontrakt från upphandlande myndigheter, exempelvis landets regioner.

Region är den geografiskt uppdelade organisation som vi tidigare kallade för landsting. Efter att upprepade försök att slå ihop landstingen till ett fåtal storregioner misslyckats så blev kompromissen att varje landsting helt enkelt fick byta namn till region.

Så skriver du en debattartikel

Regioners inköp handlar i dag till stor del om sjukvård och kollektivtrafik. Men självklart kan det även vara lokalvård, konsulttjänster, caféverksamhet och liknande. Därför är regionerna också mycket viktiga kunder till näringslivet. För en region kan det finnas många skäl att upphandla verksamhet. Det kan ge innevånarna fler alternativ att välja mellan och öka kvaliteten och effektiviteten i tjänsterna. Inte minst kan det bidra till ett bättre företagsklimat på platsen där regionen verkar.

Region Värmlands totala inköp av verksamhet från privata företag och vårdgivare låg 2019 på 13,9 procent, som andel av verksamhetens totala kostnader, enligt kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Vilket motsvarar en ökning med 9,6 procentenheter sedan 2015. Det är bra men borde kunna bli ännu bättre!

Pandemin har nu drabbat hela landet i snart ett års tid. För Värmlands företagare är det en period som präglats av osäkerhet, restriktioner och sviktande efterfrågan. Alla verksamheter har inte drabbats och många av de som har drabbats har ställt om för att rädda det som räddas kan. Men vi har ännu inte sett de långsiktiga konsekvenserna av pandemin och ingen vet vad som sker när de statliga stöden för näringslivet försvinner.

Pandemi eller inte, faktum kvarstår att små och medelstora företag stått för fyra av fem nya jobb de senaste trettio åren. Företagare drar därmed ett tungt lass när det gäller att dra in skattepengar till en välfärd som ska finansiera både pandemins direkta kostnader och vägen ur den efterföljande ekonomiska krisen.

Det är därför hög tid att tjänstemän och politiker i Region Värmland inser att hur de handlar kommer att påverka hur företagsklimatet i regionen ser ut framöver.

Eva Cooper

Regionchef, Företagarna Värmland

Magnus Johansson

Expert offentlig upphandling och konkurrens, Företagarna

Artikeltaggar

CoronavirusetDebattEva CooperFöretagandeFöretagarna VärmlandRegion VärmlandRegionerUpphandling

Läs vidare