Regional flygplats

Ledare
PUBLICERAD:
Regionalt ansvar.
Foto: Helena Karlsson

Karlstads flygplats är viktig för hela Värmland, och inte bara en angelägenhet för Karlstad. Den behövs för näringslivet men också för sjukvården och av beredskapsskäl. Därför var det olyckligt när staten tog sin hand från den och Karlstads kommun blev sittande med Svarte Petter.

Detta kommer nu sent omsider att repareras. I tisdags tog styrelsen för Region Värmland beslut om att gå in som både delägare och finansiär. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot. Även om regionen bara får 5 procent av aktierna i flygplatsbolaget (av skattetekniska skäl) så kommer de att få inflytande motsvarande hälften, och också täcka hälften av kostnaderna, upp till 20 miljoner kronor per år.

Det är ett bra avtal som signalerar en stark politisk vilja från hela Värmland att flygplatsen får vara kvar. Man kanske rent av skulle döpa om den till Värmlands flygplats, eller efter någon känd värmlänning som Selma Lagerlöf eller Gustaf Fröding?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.