Regeringen bryr sig inte om villaägaren

Debatt
PUBLICERAD:
Men utanför stadskärnorna pågår också ett liv där barnfamiljer försöker slå ner sina bopålar i en bostad som möter behovet av utrymme, en trädgård, plats för barnens lek och en trygg plats utan hårt trafikerade stadsgator, skriver Larry Söder.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Människor ska kunna bo i egna hem och för att råda bot på det låga byggandet behövs en rad politiska reformer, skriver Larry Söder.

Bostadsministern bor i en villa. Men där verkar Per Bolunds (MP) intresse för småhus stanna, trots att småhusbyggandet har varit mycket pressat de senaste tio åren. Under den nuvarande regeringens sex år vid makten har småhusbyggandet varit i en nedåtgående trend under fyra av dem. Och det är kanske inte så förvånande. Per Bolund och hans regering har med en imponerande precision fokuserat uteslutande på hyresrätten och att förtäta storstäder.

Miljardsubventioner för byggande av hyresrätter har pumpats in i byggindustrin under regeringens sex år vid makten. Och nu under coronakrisen, när intresset för villor skjutit i höjden, presenterar Bolund tankar om att underlätta förtätningen av städer och göra om centralt belägna kontor till bostäder.

Sannolikt går villaägande på tvärs med regeringens ”gröna politik”, för flerbostadshus gör att stadskärnan kan byggas tätare, högre, transporterna bli kortare, fler cyklar och mindre markyta behöver användas. Goda ting, men utanför stadskärnorna pågår också ett liv där barnfamiljer försöker slå ner sina bopålar i en bostad som möter behovet av utrymme, en trädgård, plats för barnens lek och en trygg plats utan hårt trafikerade stadsgator. Boendevillkor som 7 av 10 vill söka sig till, enligt Demoskop 2019. Det är dessa som lider av den obefintliga villapolitik som regeringen för.

Effekterna syns i både byggandet och prisutvecklingen. Jämfört med för 10 år sedan har byggandet av flerbostadshus ökar med 137 procent, enligt SCB:s statistik. För villaproduktionen är samma siffra 2 procent. Och effekterna av underproduktionen visar sig också i att villapriserna har rusat över 11 procent senaste året. Den höga efterfrågan möts av ett lågt utbud. Allt fler vittnar om svårigheterna att överhuvudtaget få tag på en egen villa.

Utöver regeringen lägger kommunerna – som äger merparten av den byggbara marken – för små resurser på att planlägga marken för fler potentiella villaägare. Systemet med tomträtter är också oförutsägbart för köpare och ägare, och villaområden prioriteras ned av regering och kommuner till förmån för flerbostadshus.

För oss kristdemokrater är detta problematiskt. Människor ska kunna bo i egna hem och för att råda bot på det låga byggandet behövs en rad politiska reformer.

Kristdemokraterna vill därför införa en planeringsstimulans, så att kommunerna får kompensation för sitt planarbete. Vi vill införa ett nytt, förutsägbart tomrättssystem och utreda hur kommuner kan ”överplanera” för bostäder och diversifiera så att en viss andel av planen är egna hem. Därtill borde länsstyrelserna ges i uppdrag att regelbundet kartlägga potentiellt byggbar mark i kommunerna.

Regeringen behöver agera för fler än bara innerstadsborna. Byggandet av villor behöver underlättas och utökas, för alla de familjer som söker sig ett hus och en bit tomt.

Larry Söder

Bostadspolitisk talesperson, Kristdemokraterna

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.