Hoppa till huvudinnehållet

Replik: Kritiker har bristande insikt i vad vi faktiskt gör

Publicerad:
Elever i klassrum under vuxenutbilding, svenska för invandrare med olika etniciteter.
Elever i klassrum under vuxenutbilding, svenska för invandrare med olika etniciteter. Foto: Hans Christiansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi är stolta över att vi, precis som i den svenska folkbildningens barndom, fortsätter att stärka marginaliserade grupper och ger dem verktyg för att ta plats i samhället, skriver Malin Novén.

Svar till Charlie Weimers med flera (NWT 18/1).

Kring förra sekelskiftet grundar nykterhets- och arbetarrörelsen de första studieförbunden. Hundra år senare startade den muslimska folkrörelsen Ibn Rushd. Vi samlar ideella krafter över hela Sverige. Frivilliga som sätter ihop egna studiecirklar utifrån sina intressen och brinner för sina frågor. Tillsammans anordnar vi årligen cirka 315 000 studietimmar.

I Värmland är vi särskilt stolta över att vara del av nätverket “Folkbildarna i Värmland”. Här verkar vi tillsammans i utsatta områden och bidrar med positiva krafter till att bygga förtroende mellan Värmlands kommuner och samhällets medborgare i ytterkant. Vi driver en rad verksamheter från Kinosiotejp-grupper för atleter som vill lära sig tejpa sportskador, till tjejgruppen Älvan på Kronoparkens fritidsgård, till studiecirklar om språk och tro. För många är vi den första samhällsaktören som man möter. Och för vissa den enda kulturella bron mellan olika livsåskådningar.

Av SCB:s årliga statistik framgår att Ibn Rushd är det studieförbund som samlar den största andelen unga, utrikesfödda samt personer med kort utbildningsbakgrund. 2018 visar det sig att Ibn Rushd även har den största andelen ”nybörjare” – personer som aldrig tidigare deltagit i en studiecirkel eller någon annan folkbildningsaktivitet. Vi är stolta över att vi, precis som i den svenska folkbildningens barndom, fortsätter att stärka marginaliserade grupper och ger dem verktyg för att ta plats i samhället. På samma villkor som andra.

Så skriver du en debattartikel

Det gläder oss att Sverigedemokraterna, liksom Ibn Rushd, säger nej till islamismen. Ibn Rushd motsätter sig alla former av extrema yttringar, våld och förtryck. I vårt idéprogram kan man läsa mer om vårt uppdrag att värna det demokratiska samhället.

Att SD:s lista över vilka som är islamister blir allt längre och inkluderar allt mer vanligt folk som tror på åsiktsfrihet, föreningsfrihet och jämställdhet ser vi som en oroande trend ovärdig ett svenskt politiskt parti. Vad som förenar de flesta av Ibn Rushds kritiker är en bristande insikt i vad vi faktiskt gör. De som tar sig tid att lära känna vår folkbildning, och granska den, imponeras av våra resultat och våra kvalitetsrutiner.

År 2020 avskriver Folkbildningsrådet alla frågor om antidemokratiska strömningar inom Ibn Rushd. Man fastslår att “inga felaktigheter har förekommit inom Ibn Rushd i fråga om statsbidragets användning” (diarienummer 20/00648). Revisionsbyrån PWC slår fast att Ibn Rushds bokföring systematiskt kontrolleras och att felaktigheter åtgärdas.

Och i en rapport beställd av moderatstyrda Göteborg slår revisionsbyrån KPMG fast: ”Ibn Rushd spelar en viktig roll i områden och miljöer där tillit till det offentliga är låg [...] Om Ibn Rushd genom utebliven finansiering förlorar möjligheten att driva folkbildning bland dessa grupper och i dessa områden, förlorar staden en samverkanspart i det gemensamma arbetet att bryta segregation och nå ökad jämlikhet.” (DN 16/12-20)

Bara dagarna innan Charlie Weimers med flera sparkar bakut visar Studieförbundens interna granskning att 97 procent av Ibn Rushds granskade verksamhet har god kvalitet, starkt anordnarskap och några av sektorns mest ambitiösa kontroller (Folkbildningsrådet, diarienummer 21/00039). Weimers, till skillnad mot Ibn Rushds, förtjänar en rejäl bakläxa.

Ibn Rushd visar istället prov på att vara en organisation som bidrar till det svenska samhällsbygget. Vi väcker engagemang och bidrar till ett tryggare Sverige. Bara SD verkar stå fast vid idén att bildning skulle vara farligt.

Malin Novén

Distriktschef, Ibn Rushd Västra

Artikeltaggar

Charlie WeimersDebattFolkbildarna i VärmlandFolkbildningsrådetFritidsgårdarIbn RushdIslamismKPMGSCBStudiecirkelStudieförbundSverigedemokraterna