När lantbrukare blir vetenskapsmän

Publicerad:
Som ett litet land i en av världens ökenregioner har Israel stått inför stora utmaningar och tvingats utveckla ett brett spektrum av innovativa tekniklösningar, skriver Ilan Ben-Dov. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Sverige och Israel har allt att vinna på ett fördjupat och breddat samarbete och utbyte inom vår tids mest nyskapade lantbruksteknik, skriver Ilan Ben-Dov.

En snabbt växande världsbefolkning i kombination med klimatförändringar fortsätter att tära på jordens knappa resurser och en av de mest drabbade sektorerna av dessa dramatiska förändringar är lantbruket. Utvecklingen ställer lantbruk och livsmedelsförsörjning över hela världen inför stora omställningar. Ett effektivt och hållbart lantbruk är nödvändigt för att klara framtidens utmaningar.

Som ett litet land i en av världens ökenregioner har Israel stått inför stora utmaningar och tvingats utveckla ett brett spektrum av innovativa tekniklösningar samt därmed snabbt utvecklats till ett intressant exempel på hur ny spetsteknik framgångsrikt kan tillämpas inom lantbruk.

Ett av den israeliska ekonomins mest utmärkande karakteristika är det faktum att Israel nära nog fullständigt saknar naturtillgångar. Detta faktum har tvingat Israel att förlita sig först och främst på sitt humankapital: kunskap, forskning och framför allt förmågan att vara en betydande aktör inom teknisk innovation. Akademisk forskning och entreprenörskap kombineras med affärslivet i ett unikt ekosystem.

Så skriver du en debattartikel

Israel är av ett antal olika skäl unikt väl positionerat för att applicera banbrytande teknologier på sin matproduktion. Hit hör förstås de mycket utmanande natur- och klimatförutsättningarna som kraftigt uppmuntrat alla ansträngningar att ”odla mer med mindre”. Också ett starkt statligt stöd har här spelat sin roll.

De senaste årens viktiga skifte i riktning mot datastyrda teknologier och Internet of Things har naturligtvis ytterligare stärkt Israels ställning inom agritech med tanke på landets internationellt ledande ställning inom de nämnda spjutspetsområdena. Tillämpningarna av informationsteknologi ökar och breddas ständigt och information samlas in och processas med hjälp av artificiell intelligens för att på så sätt kunna förbättra grödor, reducera kostnader och öka produktiviteten.

Spännvidden för Israels innovationer inom agritech är stor och innefattar avancerade sensorer i jord och planteringar, alternativa proteiner, användning av robotdrönare, växtgenetiska plattformar, smart droppbevattning och avancerade analytiska mjukvaruprogram.

Investerarna strömmar nu till Israel för att investera i inkubatorerna inom dess agritech-sektor. Som följd av detta etableras ständigt nya företag som strävar efter att utveckla lösningar på världens stora lantbruksproblem i fråga om bland annat livsmedelssäkerhet, arbetskraftsbrist och miljöpåverkan.

Jordbruksdrönare, satellitövervakning av grödor och mycket annat tillhör de banbrytande israeliska teknologier som skall bidra till att för framtiden säkra världens livsmedelsförsörjning för en växande befolkning.

Sverige och Israel har allt att vinna på ett fördjupat och breddat samarbete och utbyte inom vår tids mest nyskapade lantbruksteknik och det är min förhoppning och övertygelse att vi de närmaste åren kommer att se betydande ansatser och initiativ i denna riktning.

Ilan Ben-Dov

Israels ambassadör i Sverige

Artikeltaggar

DebattDrönareInnovationInternetIsraelITJordbrukKlimatLivsmedelVattenVattenbrist

Läs vidare