Vaccinera mera och snabbare

Ledare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Fler sprutor åt folket.
Foto: Johan Nilsson/TT
Att Värmland intar bottenplaceringen när det gäller användningen av vaccinet mot Covid-19 är oerhört nedslående. Men även nationellt sett måste Sverige skala upp och vaccinera fler snabbare. Det är enda sättet för oss att ta oss ur den här seglivade pandemin.

Enligt statistik som TV4 Nyheterna sammanställt så har bara 23 procent av de vaccindoser som levererats till Värmland använts. Det är sämst bland regionerna i landet och som jämförelse ligger Jönköping på 90 procent. Eftersom Värmland har en relativt ålderstigen befolkningsstruktur har vi ändå fått näst flest vaccindoser i landet – 11 525 till och med förra veckan. Använda doser per värmlänning är knappt en på hundra, och är näst sämst i landet.

Detta är alarmerande siffror även om de ansvariga i regionen gör sitt för att släta över. Region Värmlands vaccinsamordnare Anders Nordmark säger att siffrorna är missvisande då de visar läget efter vecka 2, och att det den här veckan levererats 2 500 ytterligare doser. Men motsvarande torde väl i så fall gälla Sveriges övriga regioner också.

Vidare säger man att regionen inte sitter och håller på doser för att klara av den andra dosen av vaccinet, men det blir ju motsägelsefullt när man i nästa andetag säger att man säkerställer att vaccin finns till dos 2 i rätt tid. Det blir ju en lek med ord.

23 procent är 23 procent och inget att hurra för, även om det sägs att detta inte är någon tävling. Nej, men det betyder ju inte att vi skall vaccinera i så maklig takt jämfört med andra. Ju snabbare vi vaccinerar fler desto närmare kommer vi slutet på pandemin.

Även nationellt borde vi skala upp. Hittills har vi avstått från att beställa egna vaccin och enbart förlitat oss på EU och dess omfördelningsmekanism. Storbritannien, som ju förvisso lämnat EU, tackade ja till egna doser från svensk-brittiska Astra Zeneca, vilket även erbjöds Sverige. Men vi tackade nej till en egen nationell tilldelning från ett bolag som delvis är svenskt. I måndags hade 3,5 miljoner britter vaccinerats på fyra veckor, låt vara med ett annat vaccin men de var tidigt ute, och de har nu fler vaccinerade än smittade, trots den nya muterade virusvarianten.

Med vår relativt tröga start så finns det all anledning att oroa sig över om vi kommer att nå målet att alla vuxna över 18 år skall vara vaccinerade till midsommar. Hur står det till med såväl den nationella som regionala planeringen för den uppskalning som redan vaccinationsgrupp 3 innebär? Under några månader måste vi sedan kunna vaccinera 100 000-150 000 personer om dagen!

Här gäller det att vara kreativ och, som det lite klyschigt heter, "tänka utanför boxen". Moderatledaren Ulf Kristersson pekade under förra veckans partiledardebatt på att man i andra länder bygger vaccinationsmottagningar i fältsjukhus och idrottshallar. Kör på det, det finns många stora samlingslokaler, som arenor och konferensanläggningar, som annars på grund av restriktionerna står oanvända under pandemin.

Karlstads kommuns vaccinsamordnare Peter Nylander säger till NWT att brist på personal är ett stort hinder från att skala upp verksamheten. Men här måste vi också tänka nytt när det gäller vilka som skall kunna få ge en spruta. Det räcker inte med ordinarie vårdpersonal. Hur tänker man kring detta för att klara av de kommande månadernas vaccinering?

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.