Hoppa till huvudinnehållet

Replik: En mer rättvis och miljövänlig bilanvändning

Publicerad:
Regeringens system för att få till fler klimatsmarta bilar på marknaden, bonus-malus-systemet, har lett till att Sverige nu är i topp i EU vad gäller nybilsförsäljningen av laddbara fordon, skriver Monika Bubholz. Foto: Sanna Emanuelsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Eftersom möjligheten att höja bensinskatten så mycket som krävs i princip är omöjligt så som riksdagens mandatfördelning i dag ser ut, så är bonus-malus-systemet en bra lösning som nu görs ännu bättre, skriver Monika Bubholz.

Svar till Christian Ekström (NWT 5/1 2021).

I en debattartikel skriver Christian Ekström från Skattebetalarna att bilister inte ska behandlas som kassakor och framför åsikter mot regeringens trafikpolitik. Ekström angriper bland annat de nya förändringarna i bonus-malus-systemet och förmånssystemet för bilar.

Regeringens system för att få till fler klimatsmarta bilar på marknaden, bonus-malus-systemet, har lett till att Sverige nu är i topp i EU vad gäller nybilsförsäljningen av laddbara fordon. Det är ingen slump utan beror främst på bonus-malus-systemet. Bonus ges till de mest klimatsmarta bilarna och denna bonus betalas av en extra avgift på de bilarna som är sämst för miljön. Efterfrågan har ökat dramatiskt på klimatsmarta bilar vilket är en orsak till att systemet nu ses över. Bonusen för elbilar höjs till 70 000 kronor men vissa miljömässigt sämre laddhybrider får sänkt eller ingen bonus. Dessutom får fler bensin- eller dieselbilar utan laddmöjlighet högre fordonsskatt.

Ja, Riksrevisionen menar att en justering av bensinskatten vore ett mer effektivt styrmedel för att främja klimatsmarta bilar än bonus-malus-systemet och det håller jag också med om. Men eftersom möjligheten att höja bensinskatten så mycket som krävs i princip är omöjligt så som riksdagens mandatfördelning i dag ser ut, så är bonus-malus-systemet en bra lösning som nu görs ännu bättre. Dessutom försvåras det för bilägare att sälja sina elbilar som de har fått subventionerade i Sverige till andra länder. Det tycker jag, till skillnad från Ekström, är bra.

Så skriver du en debattartikel

Ekström är också kritisk till förändringarna i systemet med förmånsbeskattning. Förmånssystemet för bilar är i dag utformat så att det leder till fler bilar, mer utsläpp och minskad trafiksäkerhet. Problemet är dels att förmånsvärdet är för lågt satt vilket gör att det är skattemässigt gynnsamt för personer att ha en förmånsbil, även om de inte behöver den i tjänsten, dels att förmånsvärdet enbart är en fast kostnad vilket medför att förmånsbilister får en lägre rörlig körkostnad än andra bilister.

Det resulterar i att det finns en överanvändning av bilar i transportsystemet och att det blir billigare att använda förmånsbilar jämfört med om man använder sin privata bil. Statistik visar att förmånsbilister ofta väljer större och mindre miljövänliga bilar samt att förmånsbilister kör mer än de annars skulle ha gjort. Statistik visar också att dagens system i högre grad används av män, höginkomsttagare och personer bosatta i och kring storstäderna.

Skattesubventioner av förmånsbilar måste göras mer jämställd och rättvis och det är det som de förändringar som nu införs bidrar till. Förmånsvärdet kommer att justeras för att spegla kostnaden gentemot privatägda bilar. Det är också en del i en grön skatteväxling där miljöskatter ger utrymme för större skattesänkningar för de flesta svenskar, satsningar på kollektivtrafik, bättre cykelvägar även en omställning till en miljövänligare bilflotta.

Det är bra att Skattebetalarna och Christian Ekström har synpunkter på hur fordonspolitiken och fordonssubventioner ser ut i Sverige. Det är en viktig diskussion. Jag ser fram emot bra förslag från Skattebetalarna hur de skevheter, ojämlikheter och miljöproblem som finns med fordonspolitiken bättre kan lösas än med de förändringar som nu genomförs av regeringen.

Monika Bubholz

Språkrör för Miljöpartiet de Gröna i Karlstad

Artikeltaggar

BilChristian EkströmDebattEUFordonKlimatMiljöpartietMonika BubholzRiksrevisionenSkattebetalarnaSkatter