Vi behöver ha ett bra samtal om skolans framtid

Debatt
PUBLICERAD:
Det är viktigt att det blir en blandning av elever på varje skola. Det kan gälla såväl kulturell bakgrund, språkkunskaper som delen barn som behöver extra stöd av annat skäl, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT
Det som oroar mig är tendensen till en mer uppdelad och ojämlik skola mellan olika stadsdelar och orter. Det är något vi inte kan acceptera, skriver Per-Inge Lidén.

Vi behöver samtala om den viktigaste verksamheten vi har tillsammans i våra kommuner. Den svenska skolan. I grunden är jag imponerad. Jag har haft barn i skolan sedan mina två yngsta började i förskola i Torsby 1988. Under alla år har jag upplevt en i grunden bra skola med god pedagogik, erfarna lärare och med åren allt högre krav på såväl kunskap som ordning och reda i klassrummet.

Det som oroar mig är tendensen till en mer uppdelad och ojämlik skola mellan olika stadsdelar och orter. Det är något vi inte kan acceptera. Jag är för en lagom blandning av kommunala skolor och skolor med annan huvudman. Det kan ge en positiv konkurrenssituation och sporra till pedagogiskt nytänkande. Men det måste skötas på ett stringent och ordnat sätt.

Kommunen har alltid ett tyngre ansvar som skolhuvudman genom att ta ansvar för barnkullarnas olika storlekar – och att ta över om en friskola av någon anledning avvecklar sin verksamhet. Därför tror jag vi bör prova tanken att de stora friskolekoncernerna får en något lägre skolpeng än de kommunala skolorna. Troligtvis borde det lilla föräldradrivna kooperativet undantas från detta, de kan inte göra samma samordningsvinster.

Folkhögskolor är ett bra exempel på att ideella rörelser i vårt land alltsedan början av 1900-talet drivit skolor. Men en sak har de aldrig gjort - tagit ut rörelsekapital ur skolorna. Att skolor i bolagsform kan plocka ut vinst uppbyggd på skattemedel är unikt för vårt land. Jag tror det vore bättre att göra som i Tyskland. Där spelar friskolor en viktig roll – men skattemedlen stannar inom skolans verksamhet.

Skolinspektionen bör bli än tydligare. För mig är det inte viktigast vem som är huvudman. Det viktigaste är att det är en bra skola som följer skollagen. Om man bryter med den måste böterna bli kännbara och möjligheten att stänga skolan ska vara verkliga och snabba.

Den kommunala skolan har ett grundansvar för att bedriva skolverksamhet i en kommun. Jag tror att man därmed behöver ha en tillräckligt stor bas i antalet elever för att kunna ha en god organisation. Skulle detta kunna vara ett lagkrav?

Det är viktigt att det blir en blandning av elever på varje skola. Det kan gälla såväl kulturell bakgrund, språkkunskaper som delen barn som behöver extra stöd av annat skäl. Hur vi ska lösa det här vet jag inte. Ska alla föräldrar tvingas göra skolval för sina barn? Ska skolpengen viktas tydligare och följa varje elev utifrån dennes förutsättningar? Ska vi göra frivilliga överenskommelser? Svåra men viktiga frågor.

Barnen är vår framtid. En bra skola är grunden till allt. Vi har enormt bra förutsättningar. Vi är ett rikt land. Vi har välutbildade och kunniga pedagoger. Vi har stor vilja. Men vi måste visa att den goda skolan är till för alla barn i landet – och att ingen får lämnas utanför. Grunna på det här över nu när skolan snart börjar igen, alla föräldrar, medborgare och skolpolitiker.

God fortsättning på det nya året önskas alla barn – och föräldrar.

Per-Inge Lidén

Språkrör, Miljöpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.