Karlstadmoderater, lyssna på era partikamrater i Lomma

Debatt
PUBLICERAD:
Wenglén konstaterar att skolresultaten är, och har under många år varit, bland de bästa i Sverige, skriver Agne Sandberg.
Foto: Alexander Olivera/TT
Men han skyggar inte för dra slutsatser och se konsekvenserna av den verklighet som 30 års ”reformarbete” åstadkommit, skriver Agne Sandberg.

Avregleringarna och privatiseringarna sedan 1990-talet har lett till att kvasimarknader skapats vilket ingalunda utvecklat skola och omsorg till det bättre. Det vittnar snarare om ett marknadsmisslyckande.

Detta låter onekligen som välkänd vänsterretorik, men det kommer från Robert Wenglén, ekonomie doktor och kommunstyrelsens ordförande (M) i borgerligt styrda Lomma utanför Malmö i magasinet Fokus 10 december i år. Han menar att det empiriskt ”är det svårt att hävda att kvaliteten inom skola och äldreomsorg har lyfts till en ny nivå efter reformerna”.

I Lomma är grundskolan uteslutande kommunal med undantag för ett mindre föräldrakooperativ, en Montessoriskola, ett uppskattat alternativ. Wenglén konstaterar att skolresultaten är, och har under många år varit, bland de bästa i Sverige. Så ock likvärdigheten mellan skolorna och mellan könen. Lärarbehörigheten är hög och NMI-resultaten goda.

När det gäller äldreomsorgen har den under 15 år drivits på entreprenad. Wenglén skriver: ”Vi har provat både pris- och kvalitetsupphandling, samt de flesta av de stora företagen inom branschen. Tyvärr har de äldres helhetsbedömning av kvaliteten successivt blivit allt sämre. /.../ Situationen blev till sist ohållbar, varför vi i politisk enighet beslutade att överföra först hemtjänsten och från mars 2021 även de särskilda boendena i kommunal drift.”

Och han sammanfattar: ”I Lommas fall vill en majoritet av invånarna – som till stor del är välutbildade, socioekonomiskt starka, borgerliga väljare – att kommunen tar ansvar för den kommunala välfärden, och inte outsourcar kärnverksamhet.”

På riksnivå anser Wenglén att riksdagen behöver inse ”att oroväckande mycket talar för att reformerna har lett till ett marknadsmisslyckande, och tydligare reglera de privata aktörernas handlingsutrymme.”

Wenglén betonar att han är en varm anhängare av idéerna om fria marknader, ”osynliga handen” och konservatism. Starka ideologiska övertygelser som jag som vänsterpartist naturligtvis inte delar. Men han skyggar inte för dra slutsatser och se konsekvenserna av den verklighet som 30 års ”reformarbete” åstadkommit.

Så mot bakgrund av tillståndet i Karlstad där friskolekoncerner beretts plats och där man helt nyligen (mitt under pågående coronakris) fortsätter att privatisera inom äldreomsorgen, vill jag bara säga: Karlstadmoderater, lyssna på era partikamrater! Även övriga partier i den blågröna alliansen borde dra lärdom.

Agne Sandberg

Vänsterpartist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.