Värmlands digitalisering hänger på tillgången till digital infrastruktur

Debatt | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Med andra ord kommer framtidens digitalisering kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet, skriver Mikael Ek.
Foto: Charles Krupa/AP
Det handlar om möjlighet att ta del av digitala lösningar vid besöksförbud på äldreboenden, distansundervisning i skolor eller e-handel för att kunna undvika fysiska butiker, skriver Mikael Ek.

Värmland och resten av Sverige tog ett sjumilakliv i sin digitaliseringsomställning år 2020. Men trots att omställningen hjälpts på traven av rådande pandemi så hade den aldrig varit möjlig utan en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur. När vi nu insett sprängkraften i den nya teknikens möjligheter så är det viktigt att alla intressenter på bredbandsområdet kavlar upp ärmarna och säkerställer att hela Värmland och övriga Sverige når det nationella bredbandsmålet som lovar snabbt bredband till alla senast 2025.

Pandemin har tydliggjort behovet av en välfungerande bredbandsinfrastruktur i hela Sverige. Det handlar om möjlighet att ta del av digitala lösningar vid besöksförbud på äldreboenden, distansundervisning i skolor eller e-handel för att kunna undvika fysiska butiker. Samtidigt pågår planeringen inför 5G-nätet som kommer att skapa förutsättningar för helt nya tjänster så som automatiska drönarleveranser, en digitalisering av jordbruket eller högspecialiserad vård på distans. Just 5G-master är beroende av fiber för att kunna erbjuda höga hastigheter. Med andra ord kommer framtidens digitalisering kräva en snabb och säker bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Men det är långt kvar till att Sverige kan nå det mål som regeringen har satt upp, som innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit per sekund i hemmet och på arbetet medan resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit per sekund senast år 2025.

Även om mycket är gjort så saknar fortfarande nästan hälften av alla hushåll utanför landets tätorter snabbt bredband. I Värmland är motsvarande siffra 4 av 10 hushåll. Innebär detta att frågan om bredbandsutbyggnaden enbart berör hushåll och företag på landsbygden? Svaret på det är nej. För hela samhället är beroende av att vi alla kan kommunicera med varandra på lika villkor oavsett om vi gör det i egenskap av vårdtagare, elev, myndighet eller för den delen företag gentemot sina kunder.

Det är dessutom så att det blir svårt för såväl stat, region och kommun att fullt ut digitalisera sina verksamheter så länge delar av befolkningen inte har tillgång till dem. Med andra ord hämmar avsaknaden av fibernät på landsbygden hela Sveriges digitaliseringsomställning.

Nyligen stod det klart att bredbandssektorn får ytterligare 1,4 miljarder i statligt bredbandsstöd under 2021 för utbyggnad på landsbygden. Det är ett besked som kommer att göra stor skillnad för utbyggnaden under det kommande året. Men pengarna kommer enbart möjliggöra anslutningar till en mindre del av de hushåll och företag som återstår. Det som behövs är att:

* Undanröjda hinder för fortsatt bredbandsutbyggnad. Enligt våra beräkningar skulle ett undantag från den så kallade lokaliseringsprincipen, som i dag hindrar kommunala bredbandsaktörer från att ansluta hushåll även i närliggande kommuner, möjliggöra ytterligare 150 000 anslutningar.

* Offentlig sektor behöver bli bättre på att berätta för sina invånare om nyttan med en anslutning så att hushållen och företagen ansluter sina fastigheter när erbjudandet från bredbandsaktörerna kommer.

Ett av Sveriges politiska mål är att vi ska vara ledande på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter men för att det ska lyckas så måste alla kunna delta. Då är en fortsatt utbyggnad av bredband på landsbygden helt avgörande.

Mikael Ek

Vd, Svenska Stadsnätsföreningen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.